Robert Krzysztofik
Název
Citace
Citace
Rok
How does (n't) Urban Shrinkage get onto the Agenda? Experiences from L eipzig, L iverpool, G enoa and B ytom
M Bernt, A Haase, K Großmann, M Cocks, C Couch, C Cortese, ...
International Journal of Urban and Regional Research 38 (5), 1749-1766, 2014
1292014
Some dilemmas of post-industrialism in a region of traditional industry: The case of the Katowice conurbation, Poland
R Krzysztofik, M Tkocz, T Spórna, I Kantor-Pietraga
582016
The governance of urban shrinkage in cities of post-socialist Europe: policies, strategies and actors
D Rink, C Couch, A Haase, R Krzysztofik, B Nadolu, P Rumpel
Urban Research & Practice 7 (3), 258-277, 2014
572014
Paths of shrinkage in the Katowice Conurbation. Case studies of Bytom and Sosnowiec cities
R Krzysztofik, J Runge, I Kantor-Pietraga
Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 2011
412011
Is the suburbanisation stage always important in the transformation of large urban agglomerations? The case of the Katowice conurbation
R Krzysztofik, I Kantor-Pietraga, A Runge, T Spórna
Geographia Polonica 90 (2), 71-85, 2017
372017
Delimitacja regionu Górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii „Silesia”
R Krzysztofik, J Runge, T Spórna
Sosnowiec (maszynopis), 2011
342011
Kontekst geograficzny i funkcjonalny kurczenia się małych miast w Polsce południowej
I Kantor-Pietraga, R Krzysztofik, J Runge
Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 9-24, 2012
332012
Kontekst geograficzny i funkcjonalny kurczenia się małych miast w Polsce południowej
I Kantor-Pietraga, R Krzysztofik, J Runge
Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 9-24, 2012
332012
An Introduction to governance of urban shrinkage. A case of two Polish cities: Bytom and Sosnowiec
R Krzysztofik, J Runge, I Kantor-Pietraga
Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 2012
312012
Paths of Environmental and Economic Reclamation: the Case of Post-Mining Brownfields.
R Krzysztofik, J Runge, I Kantor-Pietraga
Polish Journal of Environmental Studies 21 (1), 2012
292012
Specification of working model
D Rink, A Haase, M Bernt, R Krzysztofik, J Runge, V Mykhnenko, PC Bini, ...
Work package 1, 2009
272009
Spatial and functional dimensions of the COVID-19 epidemic in Poland
R Krzysztofik, I Kantor-Pietraga, T Spórna
Eurasian Geography and Economics 61 (4-5), 573-586, 2020
262020
Geneza aglomeracji miast na obszarze Polski
M Synom
252014
Procesy depopulacji w Polsce w świetle zmian bazy ekonomicznej miast
R Krzysztofik, R Szmytkie
242018
Model urbanizacji złożonych układów osadniczych w świetle procesu kurczenia się miast w Polsce–próba analizy krytycznej,[w:] Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej, red
J Runge, I Kantor-Pietraga, R Krzysztofik, A Runge
T. Stryjakiewicz, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 2014
242014
A dynamic approach to the typology of functional derelict areas (Sosnowiec, Poland)
R Krzysztofik, I Kantor-Pietraga, T Spórna
222013
Lokacje miejskie na obszarze Polski: dokumentacja geograficzno-historyczna
R Krzysztofik
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007
212007
Idea miejskości w Polsce,[w:] B
R Szmytkie, R Krzysztofik
Namyślak (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno …, 2011
202011
Degraded and restituted towns in Poland: Origins, development, problems
R Krzysztofik, M Dymitrow
University of Gothenburg, Gothenburg, 2015
192015
Degraded and restituted towns in Poland: Origins, development, problems
R Krzysztofik, M Dymitrow
University of Gothenburg, Gothenburg, 2015
192015
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20