Sledovat
Petra Vondráková (Šarmanová)
Petra Vondráková (Šarmanová)
VŠB- Technická univerzita Ostrava
E-mailová adresa ověřena na: vsb.cz
Název
Citace
Citace
Rok
Malý průvodce historií integrálu
Š Schwabik, P Šarmanová
Prometheus, 1996
251996
Diferenciální počet funkcí jedné proměnné
J Kuben, P Šarmanová
VŠB-Technická univerzita, 2006
112006
Math games for one player
P Beremlijski, P Vondráková, M Litschmannová, R Mařík
INTED2018 Proceedings, 2395-2402, 2018
92018
Math games for two players
P Vondráková, P Beremlijski, M Litschmannová, R Mařík
INTED2018 Proceedings, 2911-2916, 2018
62018
An interactive presentation of maple 3D graphics in PDF documents
R Plch, P Sarmanova
Electronic Journal of Mathematics and Technology 2 (3), 281-291, 2008
62008
MATH GAMES-INTERACTIVE TEACHING MATERIALS IN PDF FORMAT
R Plch, P Šarmanová
University of Ostrava, 2012
52012
Interaktivní 3D grafika v HTML a PDF dokumentech
R Plch, P Šarmanová
Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 18 (1), 76-92, 2008
52008
Malý průvodce historií integrálu, 6. svazek edice Dějiny matematiky
Š Schwabik, P Šarmanová
Prometheus, Praha, 1996
51996
Math4U–Math in four languages for students and teachers
P Vondráková, P Beremlijski, R Mařík
INTED2019 Proceedings, 5710-5717, 2019
32019
Interaktivní prezentace matematické grafiky na webu a v PDF dokumentech
R Plch, P Šarmanová
Sborník semináře Technologie pro e-vzdělávání, 31-38, 2007
32007
Otakar Borůvka
Z Třešňák, P Šarmanová, B Půža
Nadace Universitas Masarykiana v Brně (Brno), 1996
31996
Math4S–Educational software Math for Student
P Beremlijski, P Vondráková, R Mařík
INTED Proceedings, 2019
22019
Tvorba interaktivních testů pomocí systému AcroTeX
R Mařík, R Plch, P Šarmanová
Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu 20 (4), 266-291, 2010
22010
Integrální počet funkcí více proměnných
R Plch, P Šarmanová, P Sojka
Elportál, 2009
22009
Galerie interaktivní grafiky pro podporu výuky matematické analýzy
R Plch, P Šarmanová
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007
22007
Multimediální sbírka řešených úloh a testů z integrálního počtu funkcí více proměnných
R Plch, P Šarmanová
Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2009
12009
Otakar Borůvka a diferenciální rovnice
P Šarmanová
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta (Brno), 1998
11998
From the recollections of Otakar Borůvka--the founder of the Brno school of differential equations
P Šarmanová
Archivum Mathematicum 33 (1), 9-12, 1997
11997
Otakar Borůvka
O Borůvka, J Malina, B Půža, Z Třešňák, P Šarmanová
Nadace Universitas Masarykiana, 1996
11996
PROCVIČOVÁNÍ MATEMATIKY S APLIKACÍ MATH4STUDENT
PB P Vondráková
Sborník příspěvků z 20. ročníku soutěže eLearning a 21. ročníku konference s …, 2021
2021
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20