Sledovat
Joanna Fidelus-Orzechowska
Joanna Fidelus-Orzechowska
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
E-mailová adresa ověřena na: up.krakow.pl
Název
Citace
Citace
Rok
Monitoring ruchu turystycznego przy użyciu czujników ruchu na przykładzie Tatrzańskiego i Babiogórskiego Parku Narodowego
A Buchwał, J Fidelus
Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem 3, 45-54, 2010
362010
The development, temporal evolution and environmental influence of an unpaved road network on mountain terrain: an example from the Carpathian Mts.(Poland)
R Kroczak, T Bryndal, A Bucała, J Fidelus
Environmental Earth Sciences 75, 1-14, 2016
252016
Rola ruchu turystycznego w przekształcaniu ścieżek i dróg turystycznych na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego
J Fidelus
Prace Geograficzne/Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej …, 2008
242008
Degradation of a protected mountain area by tourist traffic: case study of the Tatra National Park, Poland
J Fidelus-Orzechowska, E Gorczyca, M Bukowski, K Krzemień
Journal of Mountain Science 18 (10), 2503-2519, 2021
232021
Sediment transport by uprooting in the forested part of the Tatra Mountains, southern Poland
D Strzyżowski, J Fidelus-Orzechowska, M Żelazny
Catena 160, 329-338, 2018
232018
Hierarchy of factors affecting the social perception of dam reservoirs
D Piróg, J Fidelus-Orzechowska, Ł WIejaczka, A Łajczak
Environmental Impact Assessment Review 79, 2019
202019
Land use and land cover changes in small Carpathian catchments between the mid-19th and early 21st centuries and their record on the land surface
R Kroczak, J Fidelus-Orzechowska, A Bucała-Hrabia, T Bryndal
Journal of Mountain Science 15 (12), 2561-2578, 2018
192018
Geomorphological changes within a hillslope caused by a windthrow event in the Tatra Mountains, Southern Poland
D Strzyżowski, J Fidelus, M Żelazny
Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography 98 (4), 347-360, 2016
192016
Slope transformations within tourist footpaths in the northern and southern parts of the Western Tatra Mountains (Poland, Slovakia)
J Fidelus
Zeitschrift fur Geomorphologie Supplement 60 (3), 139-162, 2016
192016
Impact of ski run construction on atypical channel head development
D Wrońska-Wałach, J Cebulski, J Fidelus-Orzechowska, M Żelazny, ...
Science of the total environment 692, 791-805, 2019
172019
The development of erosive and denudational landforms on footpaths sections in The Babia Góra Massif and The Western Tatras
A Buchwał, J Fidelus
Geomorphologia Slovaca et Bohemica 8 (2), 14-24, 2008
162008
Effect of the construction of ski runs on changes in relief in a mountain catchment (Inner Carpathians, Southern Poland)
J Fidelus-Orzechowska, D Wrońska-Wałach, J Cebulski, M Żelazny
Science of the total environment 630, 1298-1308, 2018
152018
Geomorfologiczne skutki gospodarki turystycznej w Tatrach
J Fidelus-Orzechowska, E Gorczyca, K Krzemień
Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2017
142017
The geomorphic activity of forest roads and its dependencies in the Tatra Mountains
J Fidelus-Orzechowska, D Strzyżowski, M Żelazny
Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography 100 (1), 59-74, 2018
122018
Wpływ wiatrołomu i degradacji drzewostanu na zróżnicowanie chemizmu wód w zlewni Potoku Kościeliskiego w obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego
M Żelazny, JP Siwek, J Fidelus, T Stańczyk, J Siwek, A Rutkowska, P Kruk, ...
sylwan 161 (01), 27-33, 2017
122017
The differentiation of tourist traffic in the Western part of the Tatra Mountains
J Fidelus
Folia Turistica/Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 173-191, 2014
112014
Porównanie skutków przekształceń rzeźby pod wpływem antropopresji w polskiej i słowackiej części Tatr Zachodnich, Prądnik
J Fidelus
Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera 20, 185-196, 2010
102010
Cost-benefit analysis of dam projects: the perspectives of resettled and non-resettled communities
Ł Wiejaczka, D Piróg, J Fidelus-Orzechowska
Water resources management 34, 343-357, 2020
92020
A quantitative analysis of surface changes on an abandoned forest road in the Lejowa Valley (Tatra Mountains, Poland)
J Fidelus-Orzechowska, D Strzyżowski, J Cebulski, D Wrońska-Wałach
Remote Sensing 12 (20), 3467, 2020
82020
Relief transformation along footpaths in the Rila, Pirin, and Western Tatra Mountains
A Buchwał, J Fidelus, M Rogowski
Landform Analysis 10, 18-25, 2009
82009
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20