Richard Hrivnák
Richard Hrivnák
Institute of Botany, Plant Science and Biodiversity Center, Slovak Academy of Sciences
Verified email at savba.sk - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Vegetace České republiky 3. Vodní a mokřadní vegetace
M Chytrý, K Šumberová, P Hájková, M Hájek, Z Hroudová, J Navrátilová, ...
Academia, 2011
160*2011
The most species-rich plant communities in the Czech Republic and Slovakia (with new world records).
M Chytrý, T Dražil, M Hájek, V Kalníková, J Šibík, K Ujházy, I Axmanová, ...
Preslia 87 (3), 217-278, 2015
1212015
Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace
M Chytrý, J Douda, J Roleček, J Sádlo, K Boublík, R Hédl, M Vítková, ...
Academia, 2013
1052013
Vegetation classification and biogeography of European floodplain forests and alder carrs
J Douda, K Boublík, M Slezák, I Biurrun, J Nociar, A Havrdová, J Doudová, ...
Applied Vegetation Science 19 (1), 147-163, 2016
1012016
Travinnobylinná vegetácia Slovenska-elektronický expertný systém na identifikáciu syntaxónov
M Janišová, P Hájková, K Hegedüšová, R Hrivnák, J Kliment, ...
Botanický ústav SAV, 2007
872007
Red list of ferns and flowering plants of Slovakia, (October 2014)
P Eliáš, D Dítě, J Kliment, R Hrivnák, V Feráková
Biologia 70 (2), 218-228, 2015
792015
Seed rain and environmental controls on invasion of Picea abies into grassland
M Dovčiak, R Hrivnák, K Ujházy, D Gömöry
Plant Ecology 194 (1), 135-148, 2008
712008
Context-dependence of diagnostic species: A case study of the Central European spruce forests
M Chytrý, A Exner, R Hrivnák, K Ujházy, M Valachovič, W Willner
Folia Geobotanica 37 (4), 403-417, 2002
572002
The impact of environmental factors on the distribution pattern of aquatic plants along the Danube River corridor (Slovakia)
H Oťaheľová, M Valachovic, R Hrivnák
Limnologica 37 (4), 290-302, 2007
522007
Phragmito-Magnocaricetea
H Oťaheľová, R Hrivnák, M Valachovič
Rastlinné spoločenstvá Slovenska 3, 51-183, 2001
512001
Red List of vascular plants of the Carpathian part of Slovakia
P Turis, J Kliment, V Feráková, D Dítě, P Eliáš, R Hrivnák, J Košťál, ...
Thaiszia Journal of Botany 24 (1), 35-87, 2014
432014
Aquatic plant communities in the catchment area of the Ipel'river in Slovakia and Hungary. Part I. Classes Lemnetea and Charetea fragilis
R Hrivnak
THAISZIA-KOSICE- 12 (1), 25-50, 2002
43*2002
Changes of the functional diversity of soil microbial community during the colonization of abandoned grassland by a forest
E Gömöryová, R Hrivnák, M Janišová, K Ujházy, D Gömöry
Applied Soil Ecology 43 (2-3), 191-199, 2009
402009
Classification of inland Bolboschoenus-dominated vegetation in Central Europe.
Z Hroudová, R Hrivnák, M Chytrý
Phytocoenologia 39 (2), 205-215, 2009
402009
Diversity of aquatic macrophytes in relation to environmental factors in the Slatina river (Slovakia)
R Hrivnák, H Oťahel’ová, I Jarolímek
Biologia 61 (4), 413-419, 2006
342006
Formalised classification of the annual herb vegetation of wetlands (Isoëto Nano-Juncetea class) in the Czech Republic and Slovakia (Central Europe).
K Šumberová, R Hrivnák
Phytocoenologia 43 (1/2), 13-40, 2013
332013
Changes in understorey vegetation after Norway spruce colonization of an abandoned grassland
M Janišová, R Hrivnák, D Gömöry, K Ujházy, M Valachovič, E Gömöryová, ...
Annales Botanici Fennici, 256-266, 2007
292007
Environmental drivers of macrophyte species richness in artificial and natural aquatic water bodies–comparative approach from two central European regions
R Hrivnák, J Kochjarová, H Oťaheľová, P Paľove-Balang, M Slezák, ...
Annales de Limnologie-International Journal of Limnology 50 (4), 269-278, 2014
272014
Species richness pattern along altitudinal gradient in Central European beech forests
R Hrivnák, D Gömöry, M Slezák, K Ujházy, R Hédl, B Jarčuška, ...
Folia Geobotanica 49 (3), 425-441, 2014
262014
Vegetation of the aquatic and marshland habitats in the Orava region, including the first records of Potametum alpini, Potametum zizii and Ranunculo-Juncetum bulbosi in the …
R Hrivnák, J Kochjarová, H Oťaheľová
Biologia 66 (4), 626-637, 2011
262011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20