Jan Kolář
Jan Kolář
Institute of Botany, Czech Academy of Sciences; Institute of Archaeology and Museology, Masaryk
Verified email at mail.muni.cz
Title
Cited by
Cited by
Year
Population genomics of Bronze Age Eurasia
Nature 522 (7555), 167-172, 2015
940*2015
The origin of grasslands in the temperate forest zone of east-central Europe: long-term legacy of climate and human impact
P Kuneš, H Svobodová-Svitavská, J Kolář, M Hajnalová, V Abraham, ...
Quaternary Science Reviews 116, 15-27, 2015
862015
Spatio‐Temporal Modelling As A Way to Reconstruct Patterns of Past Human Activities
J Kolář, M Macek, P Tkáč, P Szabó
Archaeometry 58 (3), 513-528, 2016
162016
Continuity and changes of manufacturing traditions of Bell Beaker and Bronze Age encrusted pottery in the Morava river catchment (Czech Republic)
D Všianský, J Kolář, J Petřík
Journal of Archaeological Science 49 (September), 414-422, 2014
142014
Population and forest dynamics during the Central European Eneolithic (4500–2000 BC)
J Kolář, P Kuneš, P Szabó, M Hajnalová, H Svitavská Svobodová, ...
Archaeological and Anthropological Sciences 10 (5), 1153-1164, 2018
122018
Kyjovice (okr. Znojmo) Sutny
M Kuča, F Trampota, E Kazdová, L Prokeš, J Petřík, J Kolář, Z Fajkošová
Přehled výzkumů, 2010
122010
Human impact on open temperate woodlands during the middle Holocene in Central Europe
E Jamrichová, R Hédl, J Kolář, P Tóth, P Bobek, M Hajnalová, ...
Review of Palaeobotany and Palynology 245, 55-68, 2017
72017
Food strategies in Central Moravia (Czech Republic) during Final Eneolithic. A case study of Corded Ware culture communities
J Kolář, I Jarošová, G Dreslerová, E Drozdová, M Dobisíková
Archeologické rozhledy, 237-264, 2012
52012
Archaeology and historical ecology: The archaeological database of the LONGWOOD ERC project
J Kolář, P Tkáč, M Macek, P Szabó
Archäologisches Korrespondenzblatt 46 (4), 539-554, 2016
32016
Secondary Mortuary Practices During the Late Eneolithic in Moravia, Czech Republic: State of Knowledge, History of Research, Terminology and Interpretations
J Kolář
Theoretical and Methodological Considerations in Central European Neolithic …, 2012
32012
Kultura se šňůrovou keramikou v povodí říčky Hané na střední Moravě: pohřební areály z prostoru dálnice D1 v úseku Vyškov-Mořice a dalších staveb
J Kolář, M Dobisíková, G Dreslerová, E Drozdová, M Fojtová, M Hložek, ...
Ústav archeologické památkové péče, 2011
32011
Kyjovice (okr. Znojmo)
I Vostrovská, E Kazdová, M Kuča, F Trampota, J Kolář
Přehled výzkumů 52 (1), 165-166, 2011
22011
Dvě pohřebiště lidu se šňůrovou keramikou u Ivanovic na Hané
J KOLÁŘ
Bakalářská, 2006
22006
Archaeology of Local Interactions. Social and Spatial Aspects of the Corded Ware Communities in Moravia
J Kolář
12018
Idealized world or real society? Social patterns of Corded Ware culture in Moravia (Czech Republic)
J Kolář
Transitional Landscapes? The 3rd millenium BC in Europe. Proceedings of the …, 2016
12016
Hrob kultury se šňůrovou keramikou z Brankovic aneb poznámky k sekundárním pohřebním aktivitám v pozdním eneolitu na Moravě
J Kolář, J Kala
Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity M 17, 253-269, 2012
12012
Historická ekologie: dlouhodobé interakce přírody a člověka III. Lidé - součást pravěkých ekosystémů
J Kolář
Živa 6, 296-298, 2019
2019
Axe as landscape technology. How did it transform societies and landscapes?
J Kolář
Slawomir Kadrow & Johannes Müller (eds.), Habitus? The Social Dimension of …, 2019
2019
Using archaeology for population estimates and land use reconstructions: a perspective from Central Europe
J Kolář, M Macek, P Szabó
Past Global Changes Magazine 26 (1), 30-31, 2018
2018
Sandra Mariët Beckerman . Corded Ware Coastal Communities: Using Ceramic Analysis to Reconstruct Third Millennium bc Societies in the Netherlands (Leiden …
J Kolář
European Journal of Archaeology 20 (4), 759-763, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20