Petr Zeman
Petr Zeman
odborný asistent, JČU v České Budějovice
E-mailová adresa ověřena na: ef.jcu.cz
Název
Citace
Citace
Rok
Technical Trading and Testing of Intra-day Market Efficiency in the Foreign Exchange Market
P Zeman
Acta Universitatis Bohemiae Meridionalis 17 (1), 3-13, 2014
12014
Influence of the capital structures on economy outputs of agricultural enterprises
M Dryjová, P Zeman
INPROFORUM 2007, 2014
12014
High-frequency data and the effectiveness of the spot exchange rate EUR/USD
P Zeman, M Maršík
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 61 (7 …, 2013
12013
Analysis of structure and progression of production factors in farming enterprises
P Zeman
INPROFORUM Junior 2008, 2013
2013
Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2013, 61, 2965-2971
P Zeman, M Maršík
Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun 61, 2965-2971, 2013
2013
Analýza a tvorba modelového portfolia z vybraných titulů kótovaných na amerických burzách NYSE a NASDAQ
M Maršík, J Tuček, P Zeman
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009
2009
Efektivita využití dlouhodobého hmotného majetku v zemědělských podnicích
M Maršík, P Zeman
Littera Scripta, 35, 2009
2009
Mikroekonomická analýza výrobních faktorů práce a kapitálu v zemědělských podnicích
P Zeman, M Maršíková
Littera Scripta, 121, 0
ANALÝZA VÝVOJE DLOUHODOBÉHO MAJETKU ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ, JEHO VYUŽITÍ A VLIV NA DOSAHOVANÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ANALYSIS OF TRENDS OF LONG-TERM PROPERTY HOLDING, ITS USE AND …
M Maršík, D Kopta, P Zeman
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–9