Follow
Wojciech Ciurzycki
Wojciech Ciurzycki
Unknown affiliation
Verified email at wl.sggw.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Species assortment or habitat filtering: a case study of spider communities on lake islands
W Ulrich, I Hajdamowicz, M Zalewski, M Stańska, W Ciurzycki, P Tykarski
Ecological research 25 (2), 375-381, 2010
252010
Struktura przestrzenna naturalnych odnowień świerkowych na górnoreglowych polanach popasterskich w Tatrach Polskich
W Ciurzycki
Sylwan 7, 20-30, 2004
232004
Tourism disassembles patterns of co-occurrence and weakens responses to environmental conditions of spider communities on small lake islands
W Ulrich, M Zalewski, I Hajdamowicz, M Stańska, W Ciurzycki, P Tykarski
Community Ecology 11 (1), 5-12, 2010
202010
Gospodarka pasterska a lasy Tatr Polskich
W Ciurzycki
Sylwan 147 (11), 80-85, 2003
142003
Wpływ wybranych czynników środowiskowych na dynamikę wkraczania świerka pospolitego na górnoreglowe polany popasterskie w Tatrach Polskich
W Ciurzycki
Sylwan 148 (9), 20-28, 2004
112004
Sukcesja roślinności na terenach wyłączonych z wypasu owiec w Tatrzańskim Parku Narodowym w latach 1965 - 1994
CW Witkowska-Żuk L.
Ochrona Przyrody 57, 19-40, 2000
11*2000
β-diversity decreases with increasing trophic rank in plant–arthropod food chains on lake islands
M Zalewski, I Hajdamowicz, M Stańska, D Dudek-Godeau, P Tykarski, ...
Scientific Reports 8 (1), 1-8, 2018
92018
The Wood of Scots Pine (Pinus sylvestris L.) from Post-Agricultural Lands Has Suitable Properties for the Timber Industry
P Kozakiewicz, A Jankowska, M Mamiński, K Marciszewska, W Ciurzycki, ...
Forests 11 (10), 1033, 2020
82020
Identification of zones with high potential for biological diversity on dormant forested landslides
W Tracz, W Ciurzycki, P Zaniewski, Ł Kwaśny, K Marciszewska, ...
European Journal of Forest Research 138 (3), 363-373, 2019
72019
Wtórna sukcesja lasu na polanach górskich wyłączonych z gospodarki pasterskiej
W Ciurzycki
Sylwan 11, 59-66, 2004
72004
Do David and Goliath play the same game? Explanation of the abundance of rare and frequent invasive alien plants in urban woodlands in Warsaw, Poland
A Obidziński, P Mędrzycki, E Kołaczkowska, W Ciurzycki, K Marciszewska
Plos one 11 (12), e0168365, 2016
62016
Towards a general species–time–area–sampling effort relationship
W Ulrich, M Zalewski, I Hajdamowicz, M Stańska, W Ciurzycki, P Tykarski
Pol. J. Ecol 61 (2), 197-205, 2013
62013
Dynamika zarastania przez las górnoreglowych polan popasterskich w Tatrach Polskich
W Ciurzycki
Sylwan 149 (2), 35-41, 2005
6*2005
Zmiany flory roślin naczyniowych runa leśnego w latach 1959-2016 na stałej powierzchni badawczej w oddziale 319 Białowieskiego Parku Narodowego
B Brzeziecki, W Ciurzycki, A Keczyński
sylwan 162 (12), 980-988, 2018
52018
Zmiany leśnych zbiorowisk roślinnych w latach 1959− 2016 na stałej powierzchni badawczej w oddziale 319 Białowieskiego Parku Narodowego
W Ciurzycki, B Brzeziecki, PT Zaniewski, A Keczyński
sylwan 162 (11), 907-914, 2018
52018
The dynamics of sprouts generation and colonization by macrofungi of black cherry Prunus serotina Ehrh. eliminated mechanically in the Kampinos National Park
K Marciszewska, A Szczepkowski, A Otręba, L Oktaba, M Kondras, ...
Committee on Forestry Sciences and Wood Technology of the Polish Academy of …, 2018
52018
Secondary succession of forest on mountain glades excluded from pasture economy
W Ciurzycki
Sylwan 11, 59-66, 2004
32004
True bugs (Hemiptera: Heteroptera) of selected islands of the Mazurian Lake District
D CHèOND, M ZALEWSKI, W CIURZYCKI
3
The materials to determine the eastern range border of acidophilous oak forest Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae in Poland–two new stands of the association in the …
PT Zaniewski, W Ciurzycki, K Marciszewska
Instytut Badawczy Lesnictwa (Forest Research Institute), SĘkocin Stary, Poland, 2020
22020
The first record of Fistulina hepatica (Schaeff.) With. on Castanea sativa Mill. in Poland
J Pietka, W Ciurzycki
Acta Mycologica 53 (1), 2018
22018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20