Sledovat
Marie Zelenková
Marie Zelenková
E-mailová adresa ověřena na: vse.cz
Název
Citace
Citace
Rok
Konsolidace účetních výkazů: principy a praktické aplikace
V Zelenka, M Zelenková, K OboĜe, J Osnice
Ekopress, 2013
52013
Konsolidace účetních výkazů
V Zelenka, M Zelenková
Principy a praktické aplikace. Praha, Ekopress, 2013
52013
Základy konsolidačních metod
V Zelenka, M Zelenková
Finanční řízení &amp, 2011
52011
From the Germanic to the soviet accounting system (history of Czechoslovak accounting after the World War Two)
V Zelenka, M Zelenková
European Financial and Accounting Journal 8 (1), 67-84, 2013
42013
Změny v pojetí ovládání a spoluovládání
M Zelenková
Český finanční a účetní časopis 9, 18-30, 2014
32014
Použití ekvivalenční metody ve skupině obsahující přímé i nepřímé propojení účetních jednotek
M Zelenková
Český finanční a účetní časopis 2013 (3), 49-61, 2013
32013
Negativní dopad daňově účinné rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku na věrný a poctivý obraz účetní závěrky
M Zelenková
Český finanční a účetní časopis 5 (1), 59-67, 2010
32010
Sestavení konsolidované účetní závěrky při existenci cyklického ekonomického propojení účetních jednotek
M Zelenková
Český finanční a účetní časopis, 24-42, 2015
12015
From the Soviet to the French Accounting System (History of Czechoslovak Accounting before collapse of communist regime and then before division of Czechoslovakia)
V Zelenka, M Zelenková
European Financial and Accounting Journal 8 (2), 7-20, 2013
12013
Položky odlišně vykazované v individuální účetní závěrce oproti konsolidované účetní závěrce
M Zelenková
Český účetní a finanční časopis., roč 7, 36-54, 2012
12012
Srovnání věrného a poctivého obrazu individuální účetní závěrky oproti konsolidované při vyloučení vzájemných prodejů ve skupině
M Zelenková
Přejít k původnímu zdroji, 93-105, 2011
12011
Preparation of Consolidated Financial Statement of the Group with Cyclic Interests among Separate Entities [Sestavení konsolidované účetní závěrky při existenci cyklického …
M Zelenková
Český finanční a účetní časopis 2015 (3), 24-42, 2015
2015
Transition from proportionate consolidation method to the equity method according to IFRS [Přechod z poměrné metody konsolidace na metodu ekvivalence podle IFRS]
M Zelenková
Český finanční a účetní časopis 2014 (4), 57-69, 2014
2014
Changes of Control and Joint-control Approaches [Změny v pojetí ovládání a spoluovládání]
M Zelenková
Český finanční a účetní časopis 2014 (2), 18-30, 2014
2014
Vnímání zdravého životního stylu mezi studenty
M ZELENKOVÁ
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2013
2013
Usage of the equity method in the group containing both direct and indirect relationships between the entities [Použití ekvivalenční metody ve skupině obsahující přímé i …
M Zelenková
Český finanční a účetní časopis 2013 (3), 49-61, 2013
2013
Items Reported in Individual Financial Statements Differently in Comparison of Consolidated Financial Statements [Položky odlišně vykazované v individuální účetní závěrce …
M Zelenková
Český finanční a účetní časopis 2012 (2), 36-54, 2012
2012
True and Fair View in Individual Financial Statements in Comparison of Consolidated Financial Statements after Elimination of Intragroup Sales [Srovnání věrného a poctivého …
M Zelenková
Český finanční a účetní časopis 2011 (3), 93-105, 2011
2011
Převod účetní závěrky na jinou měnu podle IFRS pro potřeby mezinárodních podnikových kombinací
M Zelenková
Český finanční a účetní časopis 2010 (4), 42-52, 2010
2010
Věrný a poctivý obraz v Evropské unii
M Zelenková
Český finanční a účetní časopis 2010 (3), 101-110, 2010
2010
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20