Vít Jančák
Vít Jančák
E-mailová adresa ověřena na: natur.cuni.cz
Název
Citace
Citace
Rok
Transitions in European land-management regimes between 1800 and 2010
MR Jepsen, T Kuemmerle, D Müller, K Erb, PH Verburg, H Haberl, ...
Land use policy 49, 53-64, 2015
2252015
Transformační procesy v českém zemědělství po roce 1990
I Bičík, V Jančák
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální …, 2005
832005
Vybrané teoreticko-metodologické aspekty a trendy geografického výzkumu periferních oblastí
T Havlíček, P Chromý, V Jančák, M Marada
Problémy periferních oblastí, 6-24, 2005
732005
Sociální kapitál jako faktor rozvoje periferních oblastí: analýza vybraných složek sociálního kapitálu v typově odlišných periferiích Česka
V Jančák, P Chromý, M Marada, T Havlíček, P Vondráčková
Geografie 115 (2), 207-222, 2010
582010
Venkov–žitý prostor: regionální diferenciace percepce venkova představiteli venkovských obcí v Česku
P Chromý, V Jančák, M Marada, T Havlíček
Geografie 116 (1), 23-45, 2011
552011
Příspěvek ke geografickému výzkumu periferních oblastí na mikroregionální úrovni
V Jančák
Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti 106 (1), 26-35, 2001
532001
Regional differentiation of selected conditions for the development of human and social capital in Czechia
V Jančák, T Havlíček, P Chromý, M Marada
Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti 113 (3), 269-284, 2008
522008
Innere und äussere Peripherie am beispiel Tschechiens
T Havlíček, P Chromý, V Jančák, M Marada
Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 150, 299-316, 2008
502008
Územní diferenciace českého zemědělství a její vývoj
V Jančák, A Götz
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Katedra sociální geografie a …, 1997
501997
Land use/land cover changes in the Czech Republic 1845-1995
I Bičík, A Götz, V Jančák, L Jeleček, L Mejsnarová
Geografie-sborník české geografické společnosti, 92-109, 1996
501996
Je možné měřit sociální kapitál? Analýza územní diferenciace okresů Česka
J Pileček, V Jančák
Geografie-Sborník ČGS 115 (1), 78-95, 2010
442010
The renaming of streets in post-revolutionary Ukraine: regional strategies to construct a new national identity
O Gnatiuk
Acta Universitatis Carolinae Geographica 53 (2), 119-136, 2018
25*2018
Social Capital and Local Socio‐economic Development: The Case of C zech Peripheries
J Pileček, P Chromý, V Jančák
Tijdschrift voor economische en sociale geografie 104 (5), 604-620, 2013
232013
Land use/land cover changes in Czechia over the past 150 years–an overview
I Bičík, P Chromý, V Jančák, L Jeleček, L Kupková, V Štěpánek, ...
Land use/cover change in selected regions in the world 1 (Part IV), 29-39, 2001
232001
theoretical and Methodological Aspects of the Identification and Delimitation of Peripheral Areas
J Pileček, V Jančák
Acta Universitatis Carolinae. Geographica 46 (1), 45-52, 2011
212011
Social metabolism of Czech agriculture in the period 1830–2010
P Grešlová, S Gingrich, F Krausmann, P Chromý, V Jančák
Auc Geographica 50 (1), 23-35, 2015
202015
Periferní oblasti Česka jako jeden z pólů polarizovaného prostoru
P Chromý, V Jančák
Životné prostredie 39 (2), 106-108, 2005
202005
České zemědělství po roce 1990
I Bičík, V Jančák
Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti 106 (4), 209-221, 2001
192001
Space polarization and peripheral regions in Czechia
M Marada, P Chromý, V Jančák, T Havlíček
Europa XXI 15, 29-34, 2006
182006
Theoretical view of the Shannon index in the evaluation of landscape diversity
R Dusek, R Popelkova
AUC Geographica 47 (2), 5-13, 2012
17*2012
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20