Kamal Matouk
Title
Cited by
Cited by
Year
Architektura zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania
A Bytniewski, A Chojnacka, R Grodziński, M Kowalska, M Kowalski, ...
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1, 185, 2005
49*2005
A survey of data warehouse architectures—Preliminary results
K Matouk, ML Owoc
2012 Federated Conference on Computer Science and Information Systems …, 2012
272012
The implementation of the perceptual memory of cognitive agents in integrated management information system
A Bytniewski, A Chojnacka-Komorowska, M Hernes, K Matouk
New Trends in Intelligent Information and Database Systems, 281-290, 2015
112015
Knowledge conflicts in business intelligence systems
M Hernes, K Matouk
2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, 1253-1258, 2013
62013
Data warehouse as a source of knowledge acquisition. An empirical study
ML Owoc, AS Ahmed
2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, 1421-1430, 2014
42014
Rozwój zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem
K Matouk
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 525-535, 2003
42003
Nowoczesne środki komunikacji jako czynniki wspomagające przedsiębiorstwo wirtualne
K Matouk
Praca doktorska, AE we Wrocławiu, Wrocław, 2001
42001
Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie a jego potencjał ludzki
E Karamalla-Gaiballa, K Matouk
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 363-370, 2007
32007
Podsystem Business Intelligence
K Matouk
W: Architektura zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania. Red. A …, 2005
32005
Informacyjna rola podsystemu business intelligence w ZSIZ
A Bytniewski, K Matouk
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie, 2017
22017
Wirtualizacja przedsiębiorstw agrobiznesu
K Matouk
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 143-149, 2008
22008
Zarządzanie wiedzą a systemy klasy Business Intelligence
K Matouk
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 224-233, 2004
22004
Współczesne podejścia do koncepcji integracji informacyjnej w przedsiębiorstwie
K Matouk
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 304-314, 2003
22003
Ku systemom klasy ERP IV
A Bytniewski, K Matouk, M Hernes
Informatyka Ekonomiczna, 43-57, 2018
12018
External environment scanning using cognitive agents
M Hernes, A Chojnacka-Komorowska, K Matouk
International Conference on Computational Collective Intelligence, 342-350, 2017
12017
Przetwarzanie wiedzy nieustrukturalizowanej w obszarze e-bankingu
M Hernes, A Chojnacka-Komorowska, K Matouk
Ekonomiczne Problemy Usług 122, 247-258, 2016
12016
Zarządzanie wiedzą w zintegrowanych systemach informatycznych zarządzania z wykorzystaniem agentów kognitywnych
A Bytniewski, A Chojnacka-Komorowska, M Hernes, K Matouk
e-mentor, 54-60, 2014
12014
Chmura obliczeniowa a wzrost efektywności systemów informatycznych na przykładzie Ośrodków Pomocy Społecznej
A Bytniewski, M Hernes, K Matouk
Studia Ekonomiczne 199, 13-24, 2014
12014
Integrating Business Intelligence and Theory of Constraints Approach
M Alsqour, K Matouk, ML Owoc
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 61-69, 2011
12011
Zastosowanie informatyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwach agrobiznesu
K Matouk
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna 10 …, 2007
12007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20