Sylwia Wrona
Sylwia Wrona
E-mailová adresa ověřena na: us.edu.pl
Název
Citace
Citace
Rok
Osoba głęboko upośledzona umysłowo w systemie edukacji
S Wrona
Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012
42012
Osoba głęboko upośledzona umysłowo w systemie edukacji-analiza porównawcza zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
S Wrona
Oficyna Wydawnicza" Impuls", 2011
32011
Interdyscyplinarność w opiece i wsparciu osób niepełnosprawnych
S Wrona, J Rottermund
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015
22015
Wsparcie instytucjonalne osób niepełnosprawnych w Polsce i Republice Czeskiej
I Fajfer-Kruczek, S Wrona
Uniwersytet Śląski, 2010
22010
Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie procesem wspierającym rozwój małego dziecka
S Wrona
Wsparcie instytucjonalne osób niepełnosprawnych w Polsce i Republice …, 2010
22010
Wsparcie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym w procesie wczesnej interwencji-wątek zaniedbany
S Wrona
Niepełnosprawność 2016 (24 (2016)), 212-221, 2016
12016
Coping with stress and social network among parents participating in the process of early intervention
S Wrona, K Wrona
Psychiatria i Psychologia Kliniczna 16 (4), 217-224, 2016
2016
Wprowadzenie
S Wrona
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015
2015
The demand versus support received by parents of disabled children exemplified by local activities in integrated primary school
S Wrona
Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych, 81-90, 2015
2015
Sieci wsparcia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym− komunikat z badań
S Wrona
Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych, 33-43, 2014
2014
Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji-analiza porównawcza zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
S Wrona
Katowice: Uniwersytet Śląski, 2008
2008
Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji-analiza porównawcza zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
S Wrona
Katowice: Uniwersytet Śląski, 2008
2008
Owady zapylajaļce lucerne (Medicago media Pers.) w Bartążku KoŽlo Olsztyna i charakterystyka ich pracy na kwiatach
S WRONA
1984
Wprowadzenie 10 dzenie do sytuacji, w której osoby niepełnosprawne mogłyby rozwijać swój potencjał fizyczny, psychiczny, edukacyjny, społeczny i zawodowy. Tak więc priorytetem …
S Wrona
DIAGNOZA SYTUACJI OSÓB WCHODZĄCYCH NA RYNEK PRACY (30-) ORAZ OSÓB Z DUŻYM DOŚWIADCZENIEM ZAWODOWYM (45+) W POSZCZEGÓLNYCH KRAJACH PARTNERSKICH
D Kwiatkowska-Ciotucha, U Załuska, A Grześkowiak, S Wrona, ...
Test version
K Kiek, D Kwiatkowska-Ciotucha, M Łyszczak, A Pietrus-Rajman, ...
Articles, polemics, debates
A Miodek, I Fajfer-Kruczek, S Wrona, K Chrząszcz, E Waligóra, ...
Foreword 12 of special education as an intrinsic part of the whole educational system. The organizational structure of special education is the same as in institutions of …
S Wrona
Artykuły, polemiki, dyskusje
A Miodek, I Fajfer-Kruczek, S Wrona, K Chrząszcz, E Waligóra, ...
Wymiary spostrzegania społecznego przyszłych nauczycieli i wychowawców uczniów z niepełnosprawnoœcią intelektualną
S Wrona
DYSKURSY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ, 9, 0
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20