Sledovat
Malik YILMAZ
Název
Citace
Citace
Rok
ENFORMASYON VE BİLGİ KAVRAMLARI BAĞLAMINDA ENFORMASYON YÖNETİMİ VE BİLGİ YÖNETİMİ
M Yılmaz
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 49 (1), 95-118, 2009
1542009
Öğrenme ve bilgi ilişkisi
M YILMAZ
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (1), 173-190, 2009
632009
BİLGİ MERKEZLERİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ İLİKİSİ: BİR UYGULAMA
M Yılmaz
Doğuş Üniversitesi Dergisi 4 (2), 257-268, 2003
602003
Bilgi merkezinde karar verme süreci
M Yılmaz, M Talas
Zeitschrift Für DieWelt Der Türken: Journal of World of Turks 2 (1), 2010
552010
BİLGİ YÖNETİMİ VE ÖRGÜTSEL ÖĞRENME İLİŞKİSİ: KAVRAMSAL BİR YAKLAŞIM
M Yılmaz
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 313-331, 2011
532011
Bir örgüt olarak bilgi merkezlerinde yönetim ve yönetici
M Yılmaz
Türk Kütüphaneciliği 18 (2), 163-184, 2004
332004
Örgütsel öğrenmede bilgi merkezinin rolü
M Yilmaz
282008
Küreselleşmenin oluşumuna zemin hazırladığı yeni ekonomik anlayış: Bilgi ekonomisi
M YILMAZ
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 27 (1), 241-255, 2013
252013
Yönetimde karar verme süreci ve bilgi merkezlerinde uygulanması
M Yilmaz
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002
222002
Osmanlı hükümeti tarafından ilk kurulan matbaa ve bunun neşriyatı
M Yılmaz
Türk Kütüphaneciliği 15 (4), 436-442, 2001
112001
Sivil toplum ve sivil toplum kuruluşları: Türkiye’de bilgi hizmetlerine yönelik oluşturulmuş STK’lar ve bu kuruluşlara yönelik bir araştırma
M Yılmaz
Zeitschrift Für DieWelt Der Türken: Journal of World of Turks 10 (1), 2018
72018
Ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin yazılı anlatımlarında ve resimlerinde kütüphane algıları
M YILMAZ, N Çakmak
Türk Kütüphaneciliği 34 (4), 744-772, 2020
52020
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü: Kuruluş Aşaması ve Bugünkü Durumu
M Yılmaz
Türk Kütüphaneciliği 24 (1), 118-129, 2010
52010
Türkiye’deki bilgi ve belge yönetimi bölümlerinin lisans ders programlarında yer alan Osmanlı Türkçesi derslerinin değerlendirilmesi ve istihdamdaki önemi
M Yılmaz, BA Şenay
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (3), 1-10, 2014
42014
Erzurum Kütüphanelerinin Tarihi ve Bugünü
D ALİKILIÇ, M YILMAZ
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 705-720, 2018
32018
Zenginleştirilmiş Kütüphanelerin Türkiye’deki Eğitime Katkıları: Zonguldak Alaplı İMKB Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi Araştırması
U Fatma, M YILMAZ
Bilgi Ve Belge Araştırmaları, 1-24, 2019
22019
Danışma Hizmetlerinin Değişen Yüzü: Geleneksel Danışma Hizmetlerinden Dijital Danışma Hizmetlerine
M Yılmaz
Prof. Dr. K. Gülbün Baydur’a Armağan, 219-226, 2012
22012
İlkokul Öğrencilerinin Kütüphane Algılarını Belirlemek İçin Çizimlerden Yararlanma: Bilkent Erzurum İlköğretim Okulu Örneği
Ş ÇELEBİ, M YILMAZ
Bilgi ve Belge Araştırmaları, 73-94, 2021
12021
Mektuplarla Seyfettin Özege ve Kütüphanesinin Bağış Süreci
M YILMAZ
Bilgi Dünyası 21 (1), 125-165, 2020
12020
Kaçanikli Mehmed Paşa Vakfiyesi ve Kütüphanesi
D ALİKILIÇ, M YILMAZ
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 (Özel Sayı 2 …, 2018
12018
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20