Kateřina Voleková
Kateřina Voleková
Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, v. v. i.
E-mailová adresa ověřena na: ujc.cas.cz
Název
Citace
Citace
Rok
Česká lexikografie 15. století
K Voleková
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014
112014
STAROČESKÉ BIBLICKÉ PROLOGY: ARGUMENTA LISTŮM SV. PAVLA
M Homolková, K Voleková
Listy filologické/Folia philologica, 91-120, 2016
32016
K dalším latinsko‑českým mamotrektům
K Voleková
Historie–Otázky–Problémy (History, Issues, Problems) 5 (2), 131-140, 2013
22013
Dějiny češtiny
AA Fidlerová, R Dittmann, F Martínek, K Voleková
Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013
12013
Staročeské sumáře v biblích 15. století
K Voleková
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 54, 2019
2019
Ze staročeského slovníku: Klaretův oměk nebo úmek
K Voleková
Listy filologické (Folia philologica) 142 (3-4), 447-461, 2019
2019
Manuscript Fragments of the Pernstein Bible
K Voleková
Acta Musei Nationalis Pragae–Historia litterarum 63 (1-2), 45-49, 2018
2018
Znaménko rozlišovací a zdůrazňovací ve staročeských rukopisech1
K VOLEKOVÁ
SLAVIA OCCIDENTALIS 75, 1, 2018
2018
MUZEJNÍ ZLOMEK S OPISEM EVANGELIA SV. MATOUŠE S HOMILIEMI.
K Voleková
Listy Filologicke 140, 2017
2017
Textologie a starší česká literatura
A Svobodová, K Voleková
Listy filologické/Folia philologica 138 (1/2), 195-197, 2015
2015
Brněnský latinsko-německo-český slovník zapsaný za slovníkem Catholicon
K Voleková
Listy filologické/Folia philologica, 59-123, 2013
2013
Zur Rezeption der lateinischen und deutschen Lexikographie im mittelalterlichen Böhmen
M Jamborová, K Voleková
Ostblicke, 21, 2013
2013
K vybraným jménům ryb v Klaretově Glosáři
K Voleková
Od slova, 10, 2013
2013
Za pragmatikou do Toruně
M Vajdlová, K Voleková
Slovo a slovesnost 73 (1), 76-79, 2012
2012
Staročeské licoměrničstvo, speklost a zdrychtánie v latinsko-českém slovníčku smrtelných hříchů
K Voleková
Bohemica Olomucensia 3 (2), 25-31, 2011
2011
Staročeské interjekce hněvu a posměchu
K Voleková
Linguistica Copernicana, 203-209, 2011
2011
Imitatio a aemulatio ve Slovníku klementinském
K VOLEKOVÁ
Listy filologické/Folia philologica, 335-356, 2010
2010
Jazyk a jeho proměny. Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu
M Vajdlová, K Voleková
Listy filologické/Folia philologica 133 (3/4), 456-463, 2010
2010
Ze Staročeského slovníku: zdrušec a živodně
K VOLEKOVÁ, M Homolkova
Listy filologické/Folia philologica, 391-395, 2010
2010
Latinsko-český slovník Klementinský (obecná charakteristika, analýza překladu sloves, edice)
K Voleková
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009
2009
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20