Michal Místecký
Michal Místecký
Department of Czech Language, Faculty of Arts, University of Ostrava
E-mailová adresa ověřena na: osu.cz
Název
Citace
Citace
Rok
Sonnets: Quantitative Inquiries
S Andreev, M Místecký, G Altmann
RAM-Verlag, 2018
212018
Belza Chains in Machar's Letní sonety.
M Místecký
Glottometrics 41, 46-56, 2018
62018
The Romantic Clash: Influence of Karel Sabina over Mácha's Cikáni from the Perspective of the Numerals Usage Statistics..
AV Zenkov, M Místecký
Glottometrics 46, 29-40, 2019
52019
On Stylometric Features of H. Beam Piper’s Omnilingual
TS Melka, M Místecký
Journal of Quantitative Linguistics 27 (3), 204-243, 2020
42020
Studies in Quantitative Linguistics
S Andreev, E Kelih, R Köhler, H Liu, J Mačutek, M Místecký
42018
Toponymie moderního sídliště-na příkladu pátého stavebního obvodu městské části Ostrava-Poruba
J David, M Místecký
Acta onomastica, 26-37, 2016
32016
Five Ways of Investigating Adnominals in Czech Sonnets of the 19th and 20th Centuries
M Místecký
Glottotheory 9 (2), 173-200, 2019
22019
Quantitative Insights into Syllabic Structures
P Zörnig, K Stachowski, A Rácová, Y Qu, M Místecký, K Ma
Language 8, 123, 2019
2*2019
Polysemy of Rhyme Words: A Case Study of Two Slovak Poems
N Kolenčíková, M Místecký, G Altmann
Glottometrics 49, 13–31, 2020
1*2020
Belza-chain Analysis: Weighting Elements.
M Místecký, J Yang, G Altmann
Glottometrics 43, 68-76, 2018
12018
Words of Warfare: Life of Mission Soldiers in the Perspective of Quantitative Linguistics
L RADKOVÁ, M MÍSTECKÝ
Bohemistyka 21 (1), 7–26, 2021
2021
Hviezdne oko, zemský hlas. Kolokačná analýza tematických slov v Maríne Andreja Sládkoviča
M Místecký, N Kolenčíková
Kultúra slova 54 (5), 257–274, 2020
2020
School and Gender in Numbers: A Stylometric Insight into the Lexis of Teenagers’ Description Essays
M Místecký, L Radková
Glottometrics 49, 52–65, 2020
2020
VERS LA DÉFINITION PRAGMATIQUE DE LA COLLOCATION: MÉTHODES STATISTIQUES EXEMPLIFIÉES SUR LES ARTICLES JOURNALISTIQUES TRAITANT LA CRISE MIGRATOIRE
M Místecký
STUDIA ROMANISTICA 19 (1), 73–83, 2019
2019
Využití rankové frekvenční distribuce při výzkumu antroponym v literárních dílech
M Místecký
2019
Quantifying the Quantitative Meter: On Rhythmic Types in the Dactylic Hexameter.
KH Best, M Místecký, P Zörnig, G Altmann
Glottometrics 46, 83-97, 2019
2019
Political colonization quantified: urbanonymy landscape seen as a network of street-sign posts
M Místecký
Acta onomastica 60 (1), 74-84, 2019
2019
In search of a euphony unit: A case study in Czech 1830s poetry.
M Místecký, R Čech, P Plecháč
Slovo a Slovesnost 80 (1), 2019
2019
Tense and Person in English: Modelling Attempts.
M Místecký, G Altmann
Glottometrics 46, 98-104, 2019
2019
Activity in Czech and Russian Nineteenth-century Sonnets: A Contrastive Study
S Andreev, M Místecký
Glottotheory 9 (1), 89-104, 2018
2018
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20