Follow
Michal Místecký
Michal Místecký
Department of Czech Language, Faculty of Arts, University of Ostrava
Verified email at osu.cz
Title
Cited by
Cited by
Year
Sonnets: Quantitative Inquiries
S Andreev, M Místecký, G Altmann
RAM-Verlag, 2018
352018
The Romantic Clash: Influence of Karel Sabina over Mácha’s Cikáni from the Perspective of the Numerals Usage Statistics
AV Zenkov, M Místecký
Glottometrics 46, 12, 2019
212019
On Stylometric Features of H. Beam Piper’s Omnilingual
TS Melka, M Místecký
Journal of Quantitative Linguistics 27 (3), 204-243, 2020
92020
Activity in Czech and Russian Nineteenth-century Sonnets: A Contrastive Study
S Andreev, M Místecký
Glottotheory 9 (1), 89-104, 2018
92018
Five Ways of Investigating Adnominals in Czech Sonnets of the 19th and 20th Centuries
M Místecký
Glottotheory 9 (2), 173-200, 2019
72019
Counting Stylometric Properties of Sonnets: A Case Study of Machar's Letní sonety.
M Místecký
Glottometrics 41, 1-12, 2018
72018
Hviezdne oko, zemský hlas. Kolokačná analýza tematických slov v Maríne Andreja Sládkoviča
M Místecký, N Kolenčíková
Kultúra slova 54 (5), 257–274, 2020
62020
Tense and Person in English: Modelling Attempts.
M Místecký, G Altmann
Glottometrics 46, 98-104, 2019
62019
Quantitative Insights into Syllabic Structures
P Zörnig, K Stachowski, A Rácová, Y Qu, M Místecký, K Ma
Language 8, 123, 2019
5*2019
Young Vladimír Vašek?-A Numeral Analysis Contribution to the Bezruč-Hrzánský Identity Issue.
A Zenkov, M Místecký
Nase Rec 105 (3), 2022
42022
Studies in Quantitative Linguistics
S Andreev, E Kelih, R Köhler, H Liu, J Mačutek, M Místecký
42018
Piotrowski Law in Sequences of Activity and Attributiveness: A Four-Language Survey.
M Místecký, S Andreev, G Altmann
Glottometrics 42, 21-38, 2018
42018
PROLEGOMENA KE KVANTITATIVNÍ ONOMASTICE.
J David, M Místecký
Acta onomastica 64 (2), 2023
32023
Words of Warfare: Life of Mission Soldiers in the Perspective of Quantitative Linguistics
L RADKOVÁ, M MÍSTECKÝ
Bohemistyka 21 (1), 7–26, 2021
32021
Belza Chains in Machar's Letní sonety.
M Místecký
Glottometrics 41, 46-56, 2018
32018
TOPONYMIE MODERNÍHO SÍDLIŠTĚ-NA PŘÍKLADU PÁTÉHO STAVEBNÍHO OBVODU MĚSTSKÉ ČÁSTI OSTRAVA-PORUBA.
J David, M Místecký
Acta onomastica 57, 2017
32017
Věda mnoha jmen: Onomastické termíny v publicistice českého národního korpusu
J David, T Klemensová, M Místecký
Jazykovedny Casopis 72 (1), 114-123, 2021
22021
Láska v číslach: Sládkovičova Marína pohl̕adom kvantitatívnej lingvistiky
M MíStECKý, N KOLENČíKOVÁ, M NAVRÁtIL, G ALtMANN
Veda, vydavatel̕stvo Slovenskej akadémie vied, 2020
22020
In search of a euphony unit: A case study in Czech 1830s poetry.
M Místecký, R Čech, P Plecháč
Slovo a slovesnost 80 (1), 2019
22019
Meryl Streepová a Emma Stone: přechylování cizích příjmení v češtině prizmatem korpusového výzkumu
J David, M Místecký
Bohemistyka 23 (4), 541-554, 2023
12023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20