Michal Místecký
Michal Místecký
Department of Czech Language, Faculty of Arts, University of Ostrava
Verified email at osu.cz
Title
Cited by
Cited by
Year
Sonnets: Quantitative Inquiries
S Andreev, M Místecký, G Altmann
RAM-Verlag, 2018
242018
The Romantic Clash: Influence of Karel Sabina over Mácha’s Cikáni from the Perspective of the Numerals Usage Statistics
AV Zenkov, M Místecký
Glottometrics 46, 12, 2019
82019
Counting Stylometric Properties of Sonnets: A Case Study of Machar's Letní sonety.
M Místecký
Glottometrics 41, 1-12, 2018
72018
On Stylometric Features of H. Beam Piper’s Omnilingual
TS Melka, M Místecký
Journal of Quantitative Linguistics 27 (3), 204-243, 2020
52020
Studies in Quantitative Linguistics
S Andreev, E Kelih, R Köhler, H Liu, J Mačutek, M Místecký
42018
Five Ways of Investigating Adnominals in Czech Sonnets of the 19th and 20th Centuries
M Místecký
Glottotheory 9 (2), 173-200, 2018
32018
Toponymie moderního sídliště-na příkladu pátého stavebního obvodu městské části Ostrava-Poruba
J David, M Místecký
Acta onomastica, 26-37, 2016
32016
Quantitative Insights into Syllabic Structures
P Zörnig, K Stachowski, A Rácová, Y Qu, M Místecký, K Ma
Language 8, 123, 2019
2*2019
Words of Warfare: Life of Mission Soldiers in the Perspective of Quantitative Linguistics
L RADKOVÁ, M MÍSTECKÝ
Bohemistyka 21 (1), 7–26, 2021
12021
Polysemy of Rhyme Words: A Case Study of Two Slovak Poems
N Kolenčíková, M Místecký, G Altmann
Glottometrics 49, 13–31, 2020
12020
Activity in Czech and Russian Nineteenth-century Sonnets: A Contrastive Study
S Andreev, M Místecký
Glottotheory 9 (1), 89-104, 2018
12018
Belza-chain Analysis: Weighting Elements.
M Místecký, J Yang, G Altmann
Glottometrics 43, 68-76, 2018
12018
Piotrowski Law in Sequences of Activity and Attributiveness: A Four-Language Survey.
M Místecký, S Andreev, G Altmann
Glottometrics 42, 21-38, 2018
12018
A Two-Man Show: Stylometric Analysis of Personal Names in Rudolf Slánský’s Staged Trial Newspaper Reports
J David, JD Glogarová, M Místecký
Studies about Languages 1 (38), 115-130, 2021
2021
Láska v číslach: Sládkovičova Marína pohľadom kvantitatívnej lingvistiky / Love in Numbers: Sládkovič's Marína from the Viewpoint of Quantitative Linguistics
M Místecký, N Kolenčíková, M Navrátil, G Altmann
2020
Hviezdne oko, zemský hlas. Kolokačná analýza tematických slov v Maríne Andreja Sládkoviča
M Místecký, N Kolenčíková
Kultúra slova 54 (5), 257–274, 2020
2020
School and Gender in Numbers: A Stylometric Insight into the Lexis of Teenagers’ Description Essays
M Místecký, L Radková
Glottometrics 49, 52–65, 2020
2020
VERS LA DÉFINITION PRAGMATIQUE DE LA COLLOCATION: MÉTHODES STATISTIQUES EXEMPLIFIÉES SUR LES ARTICLES JOURNALISTIQUES TRAITANT LA CRISE MIGRATOIRE
M Místecký
STUDIA ROMANISTICA 19 (1), 73–83, 2019
2019
Využití rankové frekvenční distribuce při výzkumu antroponym v literárních dílech
M Místecký
2019
Quantifying the Quantitative Meter: On Rhythmic Types in the Dactylic Hexameter.
KH Best, M Místecký, P Zörnig, G Altmann
Glottometrics 46, 83-97, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20