Sledovat
Libor Vasek
Libor Vasek
University of Economics
E-mailová adresa ověřena na: vse.cz - Domovská stránka
Název
Citace
Citace
Rok
IFRS for SMEs a new challenge for worldwide financial reporting
L Vasek
International Journal of Management Cases 13 (4), 115-120, 2011
362011
IAS/IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. 1. vyd. Praha: VOX, 2005
L KRUPOVÁ, L VAŠEK, M Černý
332005
IAS/IFRS: mezinárodní standardy účetního výkaznictví:[principy, metodologie, interpretace: novelizovaná verze k 1.1. 2005]
L Krupová, L Vašek, MR Černý
VOX, 2005
142005
Can a New Concept of Control under IFRS Have an Impact on a CCCTB?
L Vašek, T Gluzová
European Financial and Accounting Journal 9 (4), 110-127, 2014
122014
Are IFRS really global standards of financial reporting? Analysis of worldwide jurisdiction profiles
M Dvořák, L Vašek
Procedia Economics and Finance 25, 156-165, 2015
92015
aj.(2012): Finanční účetnictví a výkaznictví
L Vašek
Praha, Institut certifikace účetních, 2012
82012
Účetnictví-výkaznictví: vybrané oblasti IFRS
L Vašek
Institut certifikace účetních, as, 2016
52016
Konsolidace a ekvivalence majetkových účastí dle IFRS
R Hornická, L Vašek
Wolters Kluwer ČR, 2012
52012
Influence of internally generated intangible assets on financial statements prepared in accordance with IFRS
L Vašek, M Filinger
European Financial and Accounting Journal 8 (3-4), 10-23, 2013
42013
Interpretace Národní účetní rady: s praktickými příklady a komentáři
S Jana, L Irena, P Mariana, M Ladislav, M Libuše, V Petr, P Jiří, P Jana, ...
Grada Publishing as, 2019
32019
Recognition and Measurement of Cryptocurrencies in Financial Statements prepared in accordance with the IFRS
L Vašek
Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace: sborník z mezinárodní …, 2018
22018
Pravidla vykazování a oceňování nehmotných aktiv podle IAS 38
L Vašek
Český finanční a účetní časopis 2006 (4), 77-94, 2006
22006
Výkaz peněžních toků–Mezinárodní standardy účetního výkaznictví a jejich srovnání s českou účetní legislativou
L Vašek
Český finanční a účetní časopis 1 (2), 39-58, 2006
22006
Konvergenční proces mezi IFRS a US GAAP na období 2006 až 2008
L Vašek
Praha: VŠE.[cit. 2012-05-02]. Dostupné z: www. lvc. cz/vyuka_VSE_2008_ZS …, 2008
12008
Súčasný prístup ku konsolidovanej účtovnej závierke v Slovenskej republike av Českej republike
R Hornická, L Vašek
Economics And Informatics 16 (1), 2018
2018
The degree of participation and the degree of influence of the reflection of shares in the financial statements of the investor
L Vašek
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 43-50, 2008
2008
MÍRA ÚČASTI VERS. MÍRA VLIVU PŘI VYKAZOVÁNÍ AKCIÍ V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE INVESTORA//The degree of participation and the degree of influence of the reflection of shares in the …
L Vašek
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2008
2008
Prepayments for Purchase of Property, Plant and Equipment [Zálohy na pořízení dlouhodobého majetku v cizí měně]
L Vašek
Český finanční a účetní časopis 2007 (3), 21-26, 2007
2007
Recognition and Measurement of Intangible Assets under IAS 38 [Pravidla vykazování a oceňování nehmotných aktiv podle IAS 38]
L Vašek
Český finanční a účetní časopis 2006 (4), 77-94, 2006
2006
Cash Flow Statement-International Financial Reporting Standards and their Comparison with Czech Accounting Standards [Výkaz peněžních toků-Mezinárodní standardy účetního …
L Vašek
Český finanční a účetní časopis 2006 (2), 39-58, 2006
2006
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20