krzysztof kolenda
krzysztof kolenda
Verified email at uwr.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Phylogeography of a cryptic speciation continuum in Eurasian spadefoot toads (Pelobates)
C Dufresnes, I Strachinis, N Suriadna, G Mykytynets, D Cogălniceanu, ...
Molecular ecology 28 (13), 3257-3270, 2019
212019
Rare colour aberrations and anomalies of amphibians and reptiles recorded in Poland
K Kolenda, B Najbar, A Najbar, P Kaczmarek, M Kaczmarski, T Skawiński
Herpetology Notes 10, 103-109, 2017
152017
Phalangeal bone anomalies in the European common toad Bufo bufo from polluted environments
M Kaczmarski, K Kolenda, B Rozenblut-Kościsty, W Sośnicka
Environmental Science and Pollution Research 23 (21), 21940-21946, 2016
112016
Preliminary genetic data suggest the occurrence of the Balkan water frog, Pelophylax kurtmuelleri, in southwestern Poland
K Kolenda, A Pietras-Lebioda, S Hofman, M Ogielska, M Pabijan
Amphibia-Reptilia 38 (2), 187-196, 2017
102017
Road-killed toads as a non-invasive source to study feeding ecology of migrating population
K Kolenda, N Kuśmierek, M Kadej, A Smolis, M Ogielska
European Journal of Wildlife Research 65 (4), 55, 2019
8*2019
Road-killed toads as a non-invasive source to study age structure of spring migrating population
K Kolenda, M Kaczmarski, A Najbar, B Rozenblut-Kościsty, ...
European journal of wildlife research 65 (1), 5, 2019
82019
The programmed DNA elimination and formation of micronuclei in germ line cells of the natural hybridogenetic water frog Pelophylax esculentus
M Chmielewska, D Dedukh, K Haczkiewicz, B Rozenblut-Kościsty, ...
Scientific reports 8 (1), 7870, 2018
82018
Limb malformation and tail bifurcation in sand lizards (Lacerta agilis) and common lizards (Zootoca vivipara) from Poland
K Kolenda, M Wieczorek, A Najbar, B Najbar, T Skawiński
Herpetology Notes 10, 713-716, 2017
82017
Zaśmiecanie środowiska jako śmiertelne zagrożenie dla drobnej fauny
K Kolenda, K Kurczaba, M Kulesza
Przegląd Przyrodniczy 26 (2), 2015
8*2015
Recent Findings of Potentially Lethal Salamander Fungus Batrachochytrium salamandrivorans
DL González, V Baláž, M Solský, B Thumsová, K Kolenda, A Najbar, ...
Emerging infectious diseases 25 (7), 1416, 2019
62019
Płazy miasta Ostrowa Wielkopolskiego
K KOLENDA, PT DOLATA
Chrońmy Przyr. Ojcz 71 (5), 356-367, 2015
62015
„Chronimy lokalną przyrodę"-kształtowanie świadomości przyrodniczej i ochrona siedlisk płazów w Ostrowie Wielkopolskim w latach 2009-2014
K Kolenda
Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 53 (4), 110-112, 2014
5*2014
Batrachochytrium dendrobatidis is present in Poland and associated with reduced fitness in wild populations of Pelophylax lessonae
K Kolenda, A Najbar, M Ogielska, V Balá
Diseases of Aquatic Organisms 124 (3), 241-245, 2017
42017
A possible phoretic relationship between snails and amphibians
K Kolenda, A Najbar, N Kusmierek, TK Maltz
Folia Malacologica 25 (4), 2017
42017
Zanieczyszczenia wybranych siedlisk płazów
K Kolenda, M Senze
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5 (70), 2014
32014
Micronuclei in germ cells of hybrid frogs from Pelophylax esculentus complex contain gradually eliminated chromosomes
D Dedukh, S Riumin, M Chmielewska, B Rozenblut-Kościsty, K Kolenda, ...
Scientific Reports 10 (1), 1-13, 2020
22020
PRZEGLĄD „NOWYCH” GATUNKÓW PŁAZÓW I GADÓW WYSTĘPUJĄCYCH W POLSCE
K Kolenda, T Skawiński, M Kaczmarski
Kosmos 68 (1), 209-221, 2019
22019
Common occurrence of Sharpey’s fibres in amphibian phalanges
K Kolenda, A Najbar, B Rozenblut-Kościsty, E Serwa, T Skawiński
Zoomorphology 137 (2), 329-336, 2018
22018
Stwierdzenie szczątków płaza bezogonowego w wyrzuconej butelce
M Przybyl, K Kolenda
Wszechświat 118 (04-06), 2017
22017
Płazy miasta Raszkowa
PT DOLATA, K KOLENDA
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 73 (3), 225-236, 2017
22017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20