Miroslava Bartonová
Miroslava Bartonová
UK Praha
E-mailová adresa ověřena na: pedf.cuni.cz
Název
Citace
Citace
Rok
Kapitoly ze specifických poruch učení I
M Bartoňová
Vymezení současné, 2004
365*2004
Současné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice
M Bartoňová
MSD, 2005
2122005
Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a specifické poruchy učení
M Vítková, M Bartoňová
Paido Brno, 2007
186*2007
Psychopedie. Brno: Paido, 2007
M BARTOŇOVÁ, B BAZALOVÁ, J PIPEKOVÁ
ISBN978-80-7315-144-7, 2007
1372007
Specifické poruchy učení: text k distančnímu vzdělávání.
M Bartoňová
Paido, 2012
1202012
Psychopedie: texty k distančnímu vzdělávání
M Bartoňová, B Bazalová, J Pipeková
Paido, 2007
1072007
Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
M Bartoňová
Zaměření na, 2005
942005
Strategie ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
M BARTOŇOVÁ, M VÍTKOVÁ
Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007
862007
Barbora BAZALOVÁ a Jarmila PIPEKOVÁ
M BARTOŇOVÁ
Psychopedie: texty k distančnímu vzdělávání 2, 0
85
Kapitoly ze specifických poruch učení II: reedukace specifických poruch učení
M Bartoňová
Masarykova univerzita, 2005
722005
Kapitoly ze specifických poruch učení II: reedukace specifických poruch učení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 152 s
M BARTOŇOVÁ
56
Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy Inclusive Education in Current Czech School
M Bartoňová, M Vítková
Masarykova univerzita, 2010
552010
Strategie ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se zřetelem na romské etnikum v počátečním vzdělávání
M Bartoňová
Masarykova univerzita, 2009
542009
Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma
M Bartoňová, M Vítková, B Bočková, I Bytešníková, L Hloušková, ...
Masarykova univerzita, 2015
432015
Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením
M Bartoňová
Masarykova univerzita, 2013
402013
Strategie ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: texty k distančnímu vzdělávání
M Bartoňová, M Vítková
Paido, 2007
362007
Strategie ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 2. přepracované a rozšířené vydání. Brno: Paido, 2007, 247 s
M BARTOŇOVÁ, M VÍTKOVÁ
ISBN 978–80–7315-158-4, 2007
292007
Kapitoly ze specifických poruch učení i. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 128 s
M BaRToŇoVá
282010
Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV
M Bartoňová
Paido, 2007
262007
Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu
M Vítková, M Bartoňová
Masarykova univerzita, 2013
252013
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20