Sebastian Mrózek
Název
Citace
Citace
Rok
CELE I ZADANIA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH W OBSZARZE KSZTAŁCENIA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ORAZ EDUKACJI O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ZAWARTE W STRATEGIACH ROZWOJU GMIN A PROBLEM ROZWOJU …
SM Zenon Gajdzica
Studia Pedagogiczne, 277-290, 2017
3*2017
A person with disability in strategies for solving social problems–analysis of records in perspective of Urie Bronfenbrenner’s theory
S Mrózek
Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo 49, 95-114, 2020
2020
Osoba z niepełnosprawnością w strategiach rozwiązywania problemów społecznych–analiza zapisów w perspektywie teorii Urie Bronfenbrennera
S Mrózek
Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo 49, 95-114, 2020
2020
Typy wsparcia społecznego osób z niepełnosprawnością zapisane w strategiach rozwoju gmin iw strategiach rozwiązywania problemów społecznych-analiza problematyki w dobie inkluzji
S Mrózek
Niepełnosprawność-Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 52-69, 2019
2019
Categories and activities in the area of inclusion of people with disabilities found within commune strategies–selected examples based on the communes of the counties of Żywiec …
S Mrózek
2019
Magdalena Bełza, Zenon Gajdzica, Dorota Prysak: (Nie)łatwe drogi wchodzenia w dorosłość przez osoby z niepełnosprawnością. Wydawnictwo Arka, Cieszyn 2017, ss. 228 - recenzja
S Mrózek
Ruch Pedagogiczny 4, 153-159, 2018
2018
M. Orłowska, J. Błeszyński/Czas wolny jako środowisko życia. Perspektywa pedagogiczna. Warszawa 2016
S Mrózek
Przegląd Pedagogiczny, 278-281, 2018
2018
Diagnoza dziecka ze spektrum autyzmu–symptomatologia, terapia w zaleceniach poradni psychologiczno-pedagogicznej
S Mrózek
Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych, 23-41, 2017
2017
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–8