Sledovat
Ing. Václav Černý, Ph.D.
Ing. Václav Černý, Ph.D.
odborný asistent finančního účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví
E-mailová adresa ověřena na: vse.cz
Název
Citace
Citace
Rok
Eseje o české a slovenské próze
V Černý
Torst, 1994
171994
Rainer Maria Rilke, Prag, Böhmen und die Tschechen
V Černý, J Povejšil
Artia, 1966
71966
Účetnictví bez tajemství: praktický průvodce finančním účetnictvím
V Černý, M Hora
Grada, 1998
41998
Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby dle Mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS a v národní úpravě účetnictví České republiky u podnikatelských subjektů
V Černý
Český finanční a účetní časopis 1 (4), 102-116, 2006
32006
Nový „Český lid “
V Černý, K Chotek
Český lid, 1-2, 1946
31946
Změna stavu vnitropodnikových zásob jako výnos
V Černý
Český finanční a, 2006
22006
Audit subjektů veřejného zájmu v centru pozornosti Evropské unie
V Černý, J Roubíčková
Český finanční a účetní časopis 2014 (2), 146-151, 2014
12014
O vztahu finančního a manažerského účetnictví
V Černý
Český finanční a účetní časopis, roč, 53-56, 2007
12007
Kultur im Widerstand: Prag 1938-1945.(1942-1945)
V Černý
Landeszentrale für Polit. Bildung, 1984
11984
NEREALIZOVANÉ KURSOVÉ ROZDÍLY V ÚČETNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
J Roubíčková, V Černý
ECONOMICS, MANAGEMENT, LAW: REALITIES AND PERSPECTIVES, 326-330, 2016
2016
Predikce akcí uživatele podle odpozorovaného chování
V Černý
České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011
2011
Aplikace a zabezpečení technických prostředků moderace
V Černý
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010
2010
" Quality" Income from in Operating Activities under Czech Accounting Legislation [" Kvalita" výnosů z provozní činnosti podle české účetní legislativy]
V Černý
Český finanční a účetní časopis 2009 (3), 57-66, 2009
2009
Rezervy–automatické zabezpečení dostatku peněžních prostředků?
V Černý
Český finanční a účetní časopis 2008 (3), 81-85, 2008
2008
Provisions-Automatic Ensuring Sufficient Cash or Not [Rezervy-automatické zabezpečení dostatku peněžních prostředků?]
V Černý
Český finanční a účetní časopis 2008 (3), 81-85, 2008
2008
Inter-disciplinary Character of Social Sciences [Interdisciplinární charakter společenských věd]
V Černý
Český finanční a účetní časopis 2008 (4), 108-111, 2008
2008
Relationship of Management and Financial Accounting
V Černý
Český finanční a účetní časopis 2007 (4), 53-56, 2007
2007
Intra-plant stock changes as earnings?[Změna stavu vnitropodnikových zásob jako výnos?]
V Černý
Český finanční a účetní časopis 2006 (3), 111-118, 2006
2006
Accounting policies, changes in accounting estimates and errors by International accounting standards IAS/IFRS and in national accounting legislation in the Czech Republic by …
V Černý
Český finanční a účetní časopis 2006 (4), 102-116, 2006
2006
Kultur im Widerstand: Prag 1938-1945. Hrsg., übers. u. komm. von Frank Boldt
V Černý
Kafka-Pr., 1976
1976
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20