Paulina Tobiasz-Lis
Paulina Tobiasz-Lis
Dr, Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej, Uniwersytet Łódzki
E-mailová adresa ověřena na: geo.uni.lodz.pl
Název
Citace
Citace
Rok
Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta
P Tobiasz-Lis
Uniwersytet Łódzki, 2013
222013
Osiedla grodzone w Łodzi. Przyczyny i konsekwencje zjawiska
P Tobiasz-Lis
Space-Society-Economy 10, 2011
142011
Wyobrażenia kobiet i mężczyzn o przestrzeni Łodzi
P Tobiasz-Lis
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008
132008
Evaluating and interpreting the city using a photo projective method. The example of Łódź
P Tobiasz-Lis, M Wójcik
Geographia Polonica 86 (2), 137-152, 2013
122013
Osiedla grodzone w Łodzi formą dezintegracji terytorialnego systemu społecznego miasta; w: A
P Tobiasz-Lis
Suliborski, Z. Przygodzki (red.): Łódzka metropolia. Problemy integracji …, 2010
102010
Przemiany społeczno-ekonomiczne w Łodzi w świetle badań nad wyobrażeniami miasta,[w:] Studia nad bazą ekonomiczną miast i rynkiem pracy w województwie łódzkim, red
P Tobiasz-Lis
M. Wójcik, Nowy Sącz-Łódź, 105-114, 2010
102010
Interpreting contrasts of the post-industrial city: the example of Lodz
P Tobiasz-Lis, M Wójcik
International Journal of Humanities and Social Science 3 (14), 22-31, 2013
92013
Wyobrażenia przestrzenne mieszkańców wsi. Wykorzystanie metody odręcznych szkiców
P Tobiasz-Lis, M Wójcik
Studia Obszarów Wiejskich 35, 29-43, 2014
72014
Wyobrażenie Łodzi w świadomości mieszkańców w kształtowaniu wizerunku metropolii
P Tobiasz-Lis, A Suliborski, Z Przygodzki
Suliborski, Z. Przygodzki (red.), Łódzka metropolia. Problemy integracji …, 2010
72010
Obrazy dysproporcji na obszarze miasta i ich społeczna interpretacja. Przykład Łodzi
P Tobiasz-Lis, M Wójcik
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013
62013
Uwarunkowania rozwoju a wizerunek miasta. Przykład Łodzi
P Tobiasz-Lis
Barometr Regionalny. Analizy i prognozy 2, 85-94, 2016
52016
Ocena przestrzennych dysproporcji w Łodzi z perspektywy mieszkańców miasta
M Wójcik, P Tobiasz‐Lis
Suliborski A., Wójcik M.(red.), Dysproporcje społeczne i gospodarcze w …, 2014
42014
Lodziensia contemplativa czyli refleksja geografów nad przestrzenią miasta. Przykład Łodzi
P Tobiasz-Lis, M Wójcik
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012
42012
Social relations in gated communities based on the city of Łódź
P Tobiasz-Lis
42011
Understanding strategies for overcoming peripherality: A Polish experience of transition
M Wójcik, K Dmochowska-Dudek, P Jeziorska-Biel, P Tobiasz-Lis
Bulletin of Geography. Socio-economic Series 40 (40), 173-192, 2018
32018
Inteligentny rozwój obszarów wiejskich (smart rural development): koncepcja, wymiary, metody
M Wójcik, P Tobiasz-Lis, K Czapiewski, K Janc, P Jeziorska-Biel, O Wolski
GlobalPoint, 2018
22018
Problems of post-industrial city development. Tensions between the structure and image of Łódź (Poland)
M Wójcik, P Tobiasz-Lis, K Dmochowska-Dudek
22017
Thematisation of space as a local development factor. Case study of Sierakowo Sławieńskie and Masłomęcz
M Wójcik, P Tobiasz-Lis, K Dmochowska-Dudek
Studia Obszarów Wiejskich 43, 113-123, 2016
12016
Obraz wsi i rolnictwa w polskich i angielskich podręcznikach do geografii= Image of countryside and agriculture in Polish and English geography textbooks
P Tobiasz-Lis
Studia Obszarów Wiejskich 40, 169-179, 2015
12015
Wpływ procesu gentryfikacji na dysproporcje w centrum Łodzi
P Tobiasz‐Lis
Suliborski A., Wójcik M.(red.), Dysproporcje społeczne i gospodarcze w …, 2014
12014
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20