Jan Mládek
Jan Mládek
Department of Ecology & Environmental Sciences, Palacký University Olomouc
E-mailová adresa ověřena na: upol.cz - Domovská stránka
Název
Citace
Citace
Rok
The most species-rich plant communities in the Czech Republic and Slovakia (with new world records)
M Chytrý, T Dražil, M Hajek, V Kalníková, Z Preislerova, J Šibík, K Ujházy, ...
Preslia 87 (3), 217-278, 2015
1002015
Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v chráněných územích
J Mládek, V Pavlů, M Hejcman, J Gaisler
VÚRV, Praha 104, 2006
522006
Establishment of hemiparasitic Rhinanthus spp. in grassland restoration: lessons learned from sowing experiments
O Mudrák, J Mládek, P Blažek, J Lepš, J Doležal, E Nekvapilová, J Těšitel
Applied Vegetation Science 17 (2), 274-287, 2014
252014
High nature value grasslands have the capacity to cope with nutrient impoverishment induced by mowing and livestock grazing
P Mládková, J Mládek, S Hejduk, M Hejcman, P Cruz, C Jouany, ...
Journal of Applied Ecology DOI: 10.1111/1365-2664.12464, 2015
222015
Community seasonal development enables late defoliation without loss of forage quality in semi-natural grasslands
J Mládek, M Hejcman, S Hejduk, M Duchoslav, V Pavlů
Folia Geobotanica 46 (1), 17-34, 2011
212011
Plant trait assembly affects superiority of grazer's foraging strategies in species-rich grasslands
J Mladek, P Mladkova, P Hejcmanová, M Dvorský, V Pavlu, F De Bello, ...
Plos one 8 (7), e69800, 2013
182013
Suppressing competitive dominants and community restoration with native parasitic plants using the hemiparasitic Rhinanthus alectorolophus and the dominant grass Calamagrostis …
J Těšitel, J Mládek, J Horník, T Těšitelová, V Adamec, L Tichý
Journal of Applied Ecology 54 (5), 1487-1495, 2017
142017
Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v chráněných územích, VÚRV Praha 2006, 104 s
J MLÁDEK
82006
Calcium plus magnesium indicates digestibility: the significance of the second major axis of plant chemical variation for ecological processes
P Mládková, J Mládek, S Hejduk, M Hejcman, RJ Pakeman
Ecology letters 21 (6), 885-895, 2018
62018
Light limitation shapes the community seed mass of annual but not of perennial weeds
M Bitomský, J Mládek, Š Cimalová
Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 31, 1-6, 2018
62018
Diet selection of herbivores on species rich pastures
P Hejcmanová, J Mládek
Agricultural Research Updates 2, 167-206, 2012
52012
Vliv pastvy na travinobylinnou vegetaci Bí lých Karpat
J Mládek
Ms.[Dipl. pr, 2002
52002
Postponing of the first harvest in seminatural grasslands: decline in nutrient concentrations
J Mládek, S Hejduk, M Hejcman, V Pavlů, M Duchoslav, P Mládková
Grassland Science in Europe 17, 376-378, 2012
42012
Obhospodařování travních porostů ve vztahu k agroenvironmentálním opatřením
J Gaisler, V Pavlů, J Mládek, M Hejcman, L Pavlů
VÚRV, Praha 24, 2011
32011
Údržba travních porostů [Grassland management]
I Jongepierová, P Deván, K Devánová, Z Piro, M Hájek, O Konvička, ...
Louky Bílých Karpat [Grasslands of the White Carpathian Mountains], 433-444, 2008
22008
Vliv pastvy na druhovou rozmanitost rostlin
JAN MLÁDEK
Pastva ovcí a koz jako prostředek údržby trvalých travních porostů v …, 2006
22006
Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v CHKO
J Mládek, K Tajovský, S Hejduk
Závěrečná zpráva (MŽP, program BIOSFÉRA–SE/téma VaV/602/11/03 (2003-2005), 2005
22005
Herbaceous climbers in herbaceous systems are shade‐tolerant and magnesium‐demanding
M Bitomský, P Mládková, Š Cimalová, J Mládek
Journal of Vegetation Science 30 (5), 799-808, 2019
12019
Reversing expansion of Calamagrostis epigejos in a grassland biodiversity hotspot: Hemiparasitic Rhinanthus major does a better job than increased mowing …
J Těšitel, J Mládek, K Fajmon, P Blažek, O Mudrák
Applied Vegetation Science 21 (1), 104-112, 2018
12018
Using phenological progression and phenological complementarity to reveal potential for late grassland harvest
J Mládek, J Juráková
BIBLIOGRAPHIC IDENTIFICATION, 78, 2011
12011
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20