Follow
Tomáš Jandáč
Tomáš Jandáč
Postgradual student, First Faculty of Medicine, Charles University
Verified email at sananim.cz
Title
Cited by
Cited by
Year
Psychoterapeutické přístupy pro dospívající s online závislostí
P Vondráčková, L Šťastná, T Jandáč, Z Pavelcová, A Urešová
Adiktol. prevent. léčeb. praxi 6 (2), 80-86, 2023
32023
Studying the Effect of the Unplugged Prevention Programme on Children Whose Mothers Report Drinking More Than Weekly.
T Jandáč, J Vacek, L Šťastná
Addictology/Adiktologie 21 (1), 2021
12021
Analysis of Dual Diagnoses in the Practice of the Children's and Adolescents' Outpatient Addiction Service. The Study Design.
T Jandáč, L Šťastná
Addictology/Adiktologie 20, 2020
12020
Analýza duálních diagnóz v provozu Ambulance dětské a dorostové adiktologie
T Jandáč
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2023
2023
Prevalence of Dual Diagnoses among Children and Adolescents with Mental Health Conditions
T Jandáč, L Šťastná
Children-Basel [online] 10 (2), 2023
2023
Rovnováha aktivit u klienta po pádu v ebrietě–kazuistická studie
Z RODOVÁ, T JANDÁČ, Z JAROŠOVÁ, P GAŠPAROVÁ, E VESELKOVÁ, ...
Adiktol. prevent. léčeb. praxi 4 (1), 22-27, 2021
2021
Význam pocitu viny a studu ve výchově dětí u klientek léčících se ze závislostí
N KUBIŠTOVÁ, T JANDÁČ
Adikt. prevent. léčeb. praxi 3 (3), 144-149, 2020
2020
Sledování efektu primárně preventivního programu Unplugged u dětí, jejichž matky vykazují pití alkoholu ve frekvenci vyšší než 1x týdně.
T Jandáč
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018
2018
Rodičovská kontrola a rodičovská vřelost, jejich vztah k pití alkoholu u žáků 6. tříd zapojených do preventivního programu Unplugged a genderové rozdíly v tomto vztahu
T Jandáč
Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9