Follow
Katka Ratislavová
Katka Ratislavová
odborná asistentka, Fakulta zdravotnických studií ZČU
Verified email at kos.zcu.cz
Title
Cited by
Cited by
Year
Asynchronous email interview as a qualitative research method in the humanities
K Ratislavová, J Ratislav
Human Affairs 24 (4), 452-460, 2014
2242014
Aplikovaná psychologie porodnictví
K Ratislavová
Reklamní atelier Area, 2008
2172008
Aplikovaná psychologie porodnictví
K Ratislavová
Reklamní atelier Area, 2008
2172008
Aplikovaná psychologie porodnictví
K Ratislavová
Reklamní atelier Area, 2008
2172008
Aplikovaná psychologie porodnictví. 1. vyd. Praha: Reklamní atelier Area, 2008, 106 s
K RATISLAVOVÁ
ISBN 078-80-254-2186-4, 0
93
Aplikovaná psychologie porodnictví. 1. vyd. Praha: Reklamní atelier Area, 2008, 106 s
K RATISLAVOVÁ
ISBN 078-80-254-2186-4, 0
93
Perinatální paliativní péče: péče o ženu a její rodinu, rituály rozloučení, proces truchlení a vyrovnávání se se ztrátou
K Ratislavová
Grada Publishing, as, 2016
402016
Psychologie časného poporodního období
K RATISLAVOVÁ
Moderní babictví 8 (15), 27-31, 2008
172008
Perinatal palliative care education: an integrative review
K Ratislavová, R Bužgová, J Vejvodová
Nurse Education Today 82, 58-66, 2019
162019
Validation of the czech version of the perinatal grief scale
K Ratislavová, F Kalvas, J Beran
Cent Eur J Nurs Midw [Internet] 6 (1), 191-200, 2015
142015
The perinatal loss care educational programme and its evaluation
K Ratislavová, M Štípková
Slovenian Journal of Public Health 59 (1), 1-7, 2020
122020
Psychologie pozdního šestinedělí
K Ratislavová
Moderní babictví 16, 26-30, 2008
122008
Sestra školitelka klinické praxe–informace o pilotním kurzu
J AJGLOVÁ, N MÜLLEROVÁ, K Ratislavova
Sestra.[online], 2008
102008
Psychosociální intervence při porodu mrtvého plodu v historii a dnes
K Ratislavová, J Beran
ROČNÍK 75–ŘÍJEN 2010–ČÍSLO 5, 462, 2010
82010
Psycho-sociální péče o ženu po perinatální ztrátě.
K RATISLAVOVÁ, J Beran, L Kašová
General Practitioner/Prakticky Lekar 92 (9), 2012
72012
Psycho-socio-spirituální péče porodní asistentky o ženu po perinatální ztrátě
K Ratislavová
Jihočeská univerzita, 2015
62015
Psychosomatický doprovod při léčbě sterility v centrech asistované reprodukce
K Ratislavová, L Kašová
Zdravotnícke štúdie 2 (2), 73-77, 2009
62009
Současný stav soukromé porodní asistence v České republice
K Ratislavová, M Ezrová
Florence, 2017
52017
Psychosociální péče o ženy po perinatální ztrátě: doporučené intervence porodních asistentek
K Ratislavová
Dlouhá cesta, 2014
52014
Decision-making of Czech mothers about contact with their baby after perinatal loss
K Ratislavová, J Beran, E Lorenzová
Kontakt 18 (1), e30-e35, 2016
42016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20