Sledovat
Chylarecki Przemysław
Chylarecki Przemysław
Museum & Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences
E-mailová adresa ověřena na: miiz.waw.pl
Název
Citace
Citace
Rok
Woodpeckers as indicators of forest bird diversity
G Mikusiński, M Gromadzki, P Chylarecki
Conservation Biology 15 (1), 208-217, 2001
4092001
Population trends of widespread woodland birds in Europe
RD GREGORY, P VORISEK, A VAN STRIEN, AW GMELIG MEYLING, ...
Ibis 149 (s2), 78-97, 2007
3342007
Consistent response of bird populations to climate change on two continents
PA Stephens, LR Mason, RE Green, RD Gregory, JR Sauer, J Alison, ...
Science 352 (6281), 84-87, 2016
2562016
Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985–2004
A Sikora, Z Rohde, M Gromadzki, G Neubauer, P Chylarecki
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 2007
227*2007
Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce
T Wilk, M Jujka, J Krogulec, P Chylarecki
OTOP, Marki, 2010
171*2010
New species in the old world: Europe as a frontier in biodiversity exploration, a test bed for 21st century taxonomy
B Fontaine, K van Achterberg, MA Alonso-Zarazaga, R Araujo, M Asche, ...
PLoS One 7 (5), e36881, 2012
1372012
Ocena liczebności populacji ptaków lęgowych w Polsce w latach 2008–2012
T Chodkiewicz, L Kuczyński, A Sikora, P Chylarecki, G Neubauer, ...
Ornis Polonica 56 (3), 2015
1322015
The European union’s 2010 target: Putting rare species in focus
B Fontaine, P Bouchet, K Van Achterberg, MA Alonso-Zarazaga, R Araujo, ...
Biological Conservation 139 (1), 167-185, 2007
1262007
Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych: raport z lat 2003-2004
P Chylarecki, D Jawińska, L Kuczyński
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, 2006
113*2006
Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią.
P Chylarecki, A Sikora, Z Cenian
GIOŚ, Warszawa, 2009
107*2009
Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski: rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy
L Kuczyński, P Chylarecki
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 2012
962012
Trendy liczebności ptaków w Polsce
P Chylarecki, T Chodkiewicz, G Neubauer, A Sikora, W Meissner, ...
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 2018
872018
Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych: Raport z lat 2005–2006
P Chylarecki, D Jawińska
OTOP, Warszawa, 2007
87*2007
Ostoje ptaków o znaczeniu europejskim w Polsce
P Sidło, B Błaszkowska, P Chylarecki
OTOP, Warszawa, 2004
74*2004
The good, the bad, and the ugly: space use and intraguild interactions among three opportunistic predators—cat (Felis catus), dog (Canis lupus familiaris), and red fox (Vulpes …
D Krauze-Gryz, JB Gryz, J Goszczyński, P Chylarecki, M Zmihorski
Canadian Journal of Zoology 90 (12), 1402-1413, 2012
702012
Continent‐scale global change attribution in European birds‐combining annual and decadal time scales
PS Jørgensen, K Böhning‐Gaese, K Thorup, AP Tøttrup, P Chylarecki, ...
Global Change Biology 22 (2), 530-543, 2016
672016
Breeding large gulls in Poland: distribution, numbers, trends and hybridisation
G Neubauer, M Zagalska-Neubauer, R Gwiazda, M Faber, D Bukacinski, ...
VOGELWELT 127 (1), 11-22, 2006
532006
Bird population declines and species turnover are changing the acoustic properties of spring soundscapes
CA Morrison, A Auniņš, Z Benkő, L Brotons, T Chodkiewicz, P Chylarecki, ...
Nature Communications 12 (1), 6217, 2021
502021
Raport z wdrażania art. 12 Dyrektywy Ptasiej w Polsce w latach 2013-2018: stan, zmiany, zagrożenia
T Chodkiewicz, P Chylarecki, A Sikora, Ł Wardecki, R Bobrek, ...
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Departament Monitoringu Środowiska, 2019
452019
Monitoring populacji ptaków Polski w latach 2008–2009
G Neubauer, A Sikora, T Chodkiewicz, Z Cenian, P Chylarecki, B Archita, ...
Biuletyn Monitoringu Przyrody 8 (1), 1-40, 2011
412011
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20