Chylarecki Przemysław
Chylarecki Przemysław
Museum & Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences
Verified email at miiz.waw.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Woodpeckers as indicators of forest bird diversity
G Mikusiński, M Gromadzki, P Chylarecki
Conservation Biology 15 (1), 208-217, 2001
3452001
Population trends of widespread woodland birds in Europe
RD GREGORY, P VORISEK, A VAN STRIEN, AW GMELIG MEYLING, ...
Ibis 149 (s2), 78-97, 2007
2622007
Fauna Europaea–all European animal species on the web
Y de Jong, M Verbeek, V Michelsen, P de Place Bjørn, W Los, F Steeman, ...
Biodiversity data journal, 2014
2482014
Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985–2004
A Sikora, Z Rohde, M Gromadzki, G Neubauer, P Chylarecki
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 2007
203*2007
Consistent response of bird populations to climate change on two continents
PA Stephens, LR Mason, RE Green, RD Gregory, JR Sauer, J Alison, ...
Science 352 (6281), 84-87, 2016
1632016
Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce
T Wilk, M Jujka, J Krogulec, P Chylarecki
OTOP, Marki, 2010
146*2010
New species in the old world: Europe as a frontier in biodiversity exploration, a test bed for 21st century taxonomy
B Fontaine, K van Achterberg, MA Alonso-Zarazaga, R Araujo, M Asche, ...
PLoS One 7 (5), e36881, 2012
1082012
Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych: raport z lat 2003-2004
P Chylarecki, D Jawińska, L Kuczyński
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, 2006
107*2006
The European union’s 2010 target: Putting rare species in focus
B Fontaine, P Bouchet, K Van Achterberg, MA Alonso-Zarazaga, R Araujo, ...
Biological Conservation 139 (1), 167-185, 2007
1022007
Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią.
P Chylarecki, A Sikora, Z Cenian
GIOŚ, Warszawa, 2009
87*2009
Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych: Raport z lat 2005–2006
P Chylarecki, D Jawińska
OTOP, Warszawa, 2007
84*2007
Ławicki Ł
T Chodkiewicz, G Neubauer, P Chylarecki, A Sikora, Z Cenian, ...
Smyk B., Betleja J., Gaszewski K., Górski A., Grygoruk G., Kajtoch Ł., Kata …, 0
82*
Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski: rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy
L Kuczyński, P Chylarecki
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 2012
782012
Ostoje ptaków o znaczeniu europejskim w Polsce
P Sidło, B Błaszkowska, P Chylarecki
OTOP, Warszawa, 2004
75*2004
The good, the bad, and the ugly: space use and intraguild interactions among three opportunistic predators—cat (Felis catus), dog (Canis lupus familiaris), and red fox (Vulpes …
D Krauze-Gryz, JB Gryz, J Goszczyński, P Chylarecki, M Zmihorski
Canadian Journal of Zoology 90 (12), 1402-1413, 2012
512012
Continent‐scale global change attribution in European birds‐combining annual and decadal time scales
PS Jørgensen, K Böhning‐Gaese, K Thorup, AP Tøttrup, P Chylarecki, ...
Global Change Biology 22 (2), 530-543, 2016
392016
Breeding large gulls in Poland: distribution, numbers, trends and hybridisation
G Neubauer, M Zagalska-Neubauer, R Gwiazda, M Faber, D Bukacinski, ...
VOGELWELT 127 (1), 11-22, 2006
392006
Monitoring populacji ptaków Polski w latach 2008–2009
G Neubauer, A Sikora, T Chodkiewicz, Z Cenian, P Chylarecki, B Archita, ...
Biuletyn Monitoringu Przyrody 8 (1), 1-40, 2011
382011
Kajtoch Ł
T Chodkiewicz, W Meissner, P Chylarecki, G Neubauer, A Sikora, ...
Lenkiewicz W., Ławicki Ł., Rohde Z., Rubacha S., Smyk B., Wieloch M …, 2012
35*2012
Ławicki Ł
P Chylarecki, T Chodkiewicz, G Neubauer, A Sikora, W Meissner, ...
Marchowski D., Betleja J., Bzoma S., Cenian Z., Górski A., Korniluk M …, 2018
312018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20