Follow
Tomasz Bergier
Tomasz Bergier
AGH Univeristy of Science and Technology in Krakow, PL
Verified email at agh.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce
J Kronenberg, T Bergier, F Sendzimira
Fundacja Sendzimira, 2010
2182010
Challenges of urban green space management in the face of using inadequate data
M Feltynowski, J Kronenberg, T Bergier, N Kabisch, E Łaszkiewicz, ...
Urban forestry & Urban greening 31, 56-66, 2018
2042018
Sustainable development in a transition economy: business case studies from Poland
J Kronenberg, T Bergier
Journal of Cleaner Production 26, 18-27, 2012
582012
The challenge of innovation diffusion: Nature-based solutions in Poland
J Kronenberg, T Bergier, K Maliszewska
Nature-based solutions to climate change adaptation in urban areas: linkages …, 2017
402017
Challenges of sustainable development in Poland
J Kronenberg
Fundacja Sendzimira, 2010
332010
From natural habitats to successful application-Role of halophytes in the treatment of saline wastewater in constructed wetlands with a focus on Latin America
AE Turcios, R Miglio, R Vela, G Sánchez, T Bergier, A Włodyka-Bergier, ...
Environmental and Experimental Botany 190, 104583, 2021
222021
The influence of organic matter quality on the potential of volatile organic water chlorination products formation
A Włodyka-Bergier, T Bergier
Archives of Environmental Protection, 2011
202011
Sendzimira
J Kronenberg, T Bergier, ...
Kraków, 2010
162010
Charakterystyka prekursorów lotnych ubocznych produktów chlorowania wody w sieci wodociągowej Krakowa
A Włodyka-Bergier, T Bergier
Ochrona Środowiska 33 (3), 29-33, 2011
132011
Usługi ekosystemów jako warunek zrównoważonego rozwoju miast–przyroda w mieście w działaniach Fundacji Sendzimira
J Kronenberg, T Bergier, K Maliszewska
Miasta wracają nad wodę, 279-285, 2011
132011
Roślinne oczyszczalnie ścieków–Przewodnik dla gmin
T Bergier, A Czech, P Czupryński, A Łopata, P Wachniew, J Wojtal
Natura Systems, Kraków, 2004
122004
Wpływ dezynfekcji wody promieniami nadfioletowymi na potencjał tworzenia halogenowych produktów chlorowania w sieci wodociągowej
A Włodyka-Bergier, T Bergier
Ochrona Środowiska 35 (3), 2013
112013
Challenges of urban green space management in the face of using inadequate data. Urban For Urban Green 31: 56–66
M Feltynowski, J Kronenberg, T Bergier, N Kabisch, E Łaszkiewicz, ...
102018
The occurrence of haloacetic acids in Krakow water distribution system
A Włodyka-Bergier, T Bergier
Archives of Environmental Protection, 2011
102011
Impact of UV disinfection on the potential of model organic-nitrogen precursors to form chlorination by-products in swimming pool water
A Włodyka-Bergier, T Bergier
Desalination and Water Treatment 57 (3), 1499-1507, 2016
92016
Removal of halogenated by-products precursors in photocatalysis process enhanced with membrane filtration
A Włodyka-Bergier, M Rajca, T Bergier
Desalination and Water Treatment 52 (19-21), 3698-3707, 2014
92014
MIEX® DOC process to remove disinfection by-product precursors
M Rajca, A Włodyka-Bergier, M Bodzek, T Bergier
Desalination and Water Treatment 64, 372-377, 2017
82017
Semi-technical scale research on constructed wetland removal of aliphatic hydrocarbons C7–C40 from wastewater from a car service station
T Bergier, A Włodyka-Bergier
Desalination and Water Treatment 57 (3), 1534-1542, 2016
82016
Effectiveness of oil derivatives removal from stormwater treated by the experimental constructed wetland beds in semi-technical scale
T Bergier
Archives of Environmental Protection, 2011
82011
Impact of low-pressure uv lamp on swimming pool water quality and operating costs
A Włodyka-Bergier, T Bergier
Energies 14 (16), 5013, 2021
62021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20