Květa Kubatova
Květa Kubatova
E-mailová adresa ověřena na: vse.cz
NázevCitaceRok
Daňová teorie a politika
K Kubátová
ASPI, 2006
609*2006
Daňová teorie: úvod do problematiky
K Kubátová
ASPI, 2009
2702009
Veřejné finance
B Hamerníková, K Kubátová
Eurolex Bohemia, 2004
1682004
Daňová teorie a politika. 4. vyd. Praha: ASPI, 2006. 279 s
K KUBÁTOVÁ
ISBN 80-7226-972-5, 2006
1662006
Daňová teorie a politika
K Kubátová
ASPI, 2003
1532003
Daňová teorie a politika
K Kubátová
Eurolex Bohemia, 2000
1182000
Kreativní ekonomika: Trendy, výzvy, příležitosti
K Jitka
Grada Publishing as, 2010
95*2010
Veřejné finance: učebnice
B Hamerníková, K Kubátová
Eurolex Bohemia, 2004
872004
Daňová politika: Teorie a praxe
K Kubátová, L Vítek
Codex, 1997
521997
Daňová teorie a politika. 3. přepracované vydání
K KUBÁTOVÁ
Praha: ASPI, 2003
332003
Moderní průvodce daňovým systémem
K Kubátová
Grada, 1994
321994
Veřejné finance–učebnice. 2. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 355 s
B HAMERNÍKOVÁ, K KUBÁTOVÁ
29
Daňová teória a daňový systém. 1. vyd. Bratislava: Sprint dva, 2009. 288 s
J MEDVEĎ, K KUBÁTOVÁ, J NEMEC, L VÍTEK, M ORVISKÁ, ...
262009
Regresní analýza faktorů ovlivňujících výnosy korporativní daně v zemích OECD
K Kubátová, L Říhová
Politická ekonomie 57 (4), 451-470, 2009
262009
Daňová teorie a politika. 5. vyd. Praha: Aspi, 2010. 276 s
K KUBÁTOVÁ
20
Úloha veřejných financí v řešení problémů a dopadů současné krize
K KUBÁTOVÁ
Vyd 1, 16, 2011
182011
Dane podnikateľských subjektov
A Harumová, K Kubátová
Poradca podnikateľa, 2006
182006
Impact of globalization on taxation mixes in oecd countries during 1965-2003
K Kubátová, A Vančurová, M Foltysová
Prague Economic Papers 2008 (1), 40-53, 2008
152008
Daně–konkurence nebo harmonizace
K KUBÁTOVÁ
Conference Proceedings: Tax Harmonisation vs. Tax Competition. Prague …, 2004
112004
Tax theory and policy
K Kubátová
Prague: ASPI, 2006
102006
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20