Sledovat
Adam Hibszer
Název
Citace
Citace
Rok
Parki narodowe w świadomości i działaniach społeczności lokalnych (National parks in the awareness and activities of local communities)
A Hibszer
46*2013
Województwo śląskie: przyroda, gospodarka, dziedzictwo kulturowe (Silesian voivodeship: nature, economy, cultural heritage)
R Dulias, A Hibszer
Wydawnictwo" Kubajak", 2004
46*2004
Między ochroną przyrody a gospodarką - bliżej ochrony (Between nature protection and the economy - closer to protection)
A Hibszer, J Partyka
Konflikty człowiek–przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce …, 2005
16*2005
Diagnoza motywów wyboru studiów geograficznych w Polsce - ujęcie regionalne (Diagnosis of motives of geographical studies choosing in Poland – regional approach)
A Hibszer, M Tracz, B Hibszer
Wybrane problemy akademickiej i szkolnej edukacji geograficznej, Prace KEG …, 2012
15*2012
The situation of geography teachers on the labour market in Poland: overt and covert issues
D Piróg, AJ Hibszer
European Journal of Geography 11 (2), 2020
142020
Podstawa programowa geografii źródłem nauczycielskich wyzwań (The core curriculum of geography in the source of teacher's challenges)
E Szkurłat, A Hibszer, I Piotrowska, T Rachwał
Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG 8, 13-31, 2018
14*2018
Koncepcja poznawania „małej ojczyzny”(najbliższej okolicy i własnego regionu) w szkolnej edukacji geograficznej (The concept of getting to know the "small homeland" (closest …
A Hibszer
W: T. Michalski (red.), Region i edukacja regionalna–zarys problematyki …, 2004
142004
Zajęcie terenowe w kształceniu geograficznym: od teorii i idei dydaktycznych do praktyki szkolnej
J Angiel, A Hibszer, E Szkurłat
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2020
122020
Nowa podstawa programowa z geografii dla liceum ogólnokształcącego oraz technikum (A new core curriculum in geography for high school and technical school)
E Szkurłat, I Piotrowska, T Wieczorek, A Hibszer, T Rachwał
Geografia w Szkole 3, 26-31, 2017
122017
Między ochroną przyrody a gospodarką-bliżej ochrony: konflikty człowiek-przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce (Between nature protection and the economy - closer …
A Hibszer, J Partyka
Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Katowicki, 2005
122005
W stronę ujęć humanistycznych w edukacji geograficznej
E Szkurłat, A Hibszer
W: J. Angiel, E. Szkurłat (red.), Miejsce i przestrzeń. Edukacja …, 2019
112019
Komentarz do podstawy programowej geografia na II etapie edukacyjnym,[w:] Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem; szkoła podstawowa, geografia
E Szkurłat, A Hibszer, I Piotrowska, T Rachwał
ORE, Warszawa, 24-36, 2017
112017
"Mała ojczyzna" w nauczaniu geografii ("Small homeland" in teaching geography)
A Hibszer
Czasopismo Geograficzne 1, 93-106, 1996
101996
The impact of covid-19 on education in Poland: Challenges related to distance learning
AJ Hibszer, M Tracz
Geographia Polonica 94 (3), 2021
92021
Krajobraz w nowej podstawie programowej geografii. Zmiana rangi i koncepcji edukacji krajobrazowej
A Hibszer, E Szkurłat
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego/ Dissertations of Cultural Landscape …, 2018
92018
Górnośląski Związek Metropolitalny. Zarys geograficzny (Upper Silesian Metropolitan Union. Geographical outline)
R Dulias, A Hibszer, red.
PTG, Sosnowiec, 2008
9*2008
Rola zajęć terenowych w nauczaniu przyrody
A Hibszer
Sosnowiec: Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi, 2002
92002
Perceiving geography as a school subject by pupils of lower secondary school (in the cities of Silesian voivodship)
A Hibszer
Prace i Studia Geograficzne 48, 97-109, 2011
82011
Motywy wyboru studiów geograficznych i geologicznych na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w świetle badań ankietowych (Motives for the selection of geographic and …
A Hibszer, A Powałka, M Rechłowicz
Acta Geographica Silesiana 6, 15-22, 2009
82009
W krainie białych skał: zadania dydaktyczne i scenariusze zajęć terenowych dla nauczycieli prowadzących edukację przyrodniczą w Złotym Potoku i Ojcowie: praca zbiorowa
B Dobosik, A Hibszer, J Partyka
KEG PTG, 2004
82004
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20