Přemysl Štych
Přemysl Štych
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
E-mailová adresa ověřena na: natur.cuni.cz
Název
Citace
Citace
Rok
Forest and agricultural land change in the Carpathian region—A meta-analysis of long-term patterns and drivers of change
C Munteanu, T Kuemmerle, M Boltiziar, V Butsic, U Gimmi, L Halada, ...
Land use policy 38, 685-697, 2014
2192014
Land Use Changes in Czechia 1845–2010
I Bičík, L Kupková, L Jeleček, J Kabrda, P Štych, Z Janoušek, ...
Land Use Changes in the Czech Republic 1845–2010, 95-170, 2015
632015
Sucho v českých zemích: minulost, současnost a budoucnost
R Brázdil, M Trnka, L Řezníčková, J Balek, L Bartošová, I Bičík, P Cudlín, ...
Centrum výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, vvi, 2015
40*2015
Changes of urbanised landscape identified and assessed by the Urban Atlas data: Case study of Prague and Bratislava
R Pazúr, J Feranec, P Štych, M Kopecká, L Holman
Land Use Policy 61, 135-146, 2017
252017
The forming of regional identity and identity of regions in Czechia–introduction to the research on the impact of second housing and tourism
D Fialová, P Chromý, Z Kučera, J Spilková, P Štych, J Vágner
AUC Geographica 45 (1), 49-60, 2010
222010
Historical changes in Czech landscape in 1845–2000 and their natural and social driving forces studied at different spatial levels
P Mareš, P Štych
Understanding land-use and land-cover change in global and regional context …, 2005
222005
Smuggled versus Not Smuggled across the Czech Border
D Drbohlav, P Štych, D Dzúrová
International Migration Review 47 (1), 207-238, 2013
182013
Land use changes in the Czech Republic 1845–2010: Socio-economic driving forces
I Bicík, L Kupková, L Jelecek, J Kabrda, P Štych, Z Janoušek, ...
Springer, 2015
162015
Changes of land use structure in Czechia: From local patterns to a more complex regional organization
I Bičík, L Kupková, P Štych
Land use/cover changes in selected regions in the World 7, 5-12, 2012
152012
Akademický atlas českých dějin
E Semotanová, J Cajthaml, R Baron, Z Beran, I Bičík, K Bobková, Z Boháč, ...
Academia, 2014
142014
Změny dostupnosti základních škol v Česku jako faktor znevýhodnění regionů a lokalit
S Kučerová, T Mattern, P Štych, Z Kučera
Geografie 116 (3), 300-316, 2011
142011
Agroecosystem energy metabolism in Czechia and Poland in the two decades after the fall of communism: From a centrally planned system to market oriented mode of production
P Grešlová, P Štych, T Salata, J Hernik, I Knížková, I Bičík, L Jeleček, ...
Land Use Policy 82, 807-820, 2019
132019
The impact of disturbance on the dynamics of fluvial processes in mountain landscapes
J Langhammer, F Hartvich, Z Kliment, M Jeníček, J Bernsteinová, L Vlček, ...
Silva Gabreta 21 (1), 105-116, 2015
122015
Hodnocení vlivu nadmořské výšky reliéfu na vývoj změn využití ploch Česka 1845, 1948 a 1990
P Štych
Geografie na cestách poznání. Sborník příspěvků k šedesátinám Ivana Bičíka …, 2003
112003
Comparative analysis of the impact of slope inclination and altitude on long-term land use changes in Czechia
P Štych
Acta Universitatis Carolinae. Geographica 46 (1), 71-76, 2011
92011
Wildlife population changes across Eastern Europe after the collapse of socialism
EV Bragina, AR Ives, AM Pidgeon, L Balčiauskas, S Csányi, P Khoyetskyy, ...
Frontiers in Ecology and the Environment 16 (2), 77-81, 2018
82018
Case study areas Rudná: Change of land use patterns 1840‑2005
P Štych, I Bičík, K Spazierová, Z Janoušek, JD Blaha
Land use/cover changes in selected regions in the World 7, 2012
82012
K otázce hodnocení dostupnosti zdravotní péče v Česku
L Šídlo, M Novák, P Štych, B Burcin
Čas. Lék. čes 156 (1), 43-50, 2017
72017
Územní diferenciace dlouhodobých změn využití krajiny Česka
P Štych
Dizertační práce, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta …, 2007
72007
Long-term land-use changes in Czechia as a flood risk influencing factor
I BIČÍK, J LANGHAMMER, P ŠTYCH, L KUPKOVÁ
Acta Universitatis Carolinae, Geographica 45 (1-2), 29-52, 2008
62008
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20