Přemysl Štych
Přemysl Štych
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
E-mailová adresa ověřena na: natur.cuni.cz
NázevCitaceRok
Forest and agricultural land change in the Carpathian region—A meta-analysis of long-term patterns and drivers of change
C Munteanu, T Kuemmerle, M Boltiziar, V Butsic, U Gimmi, L Halada, ...
Land use policy 38, 685-697, 2014
1872014
Land Use Changes in Czechia 1845–2010
I Bičík, L Kupková, L Jeleček, J Kabrda, P Štych, Z Janoušek, ...
Land Use Changes in the Czech Republic 1845–2010, 95-170, 2015
542015
The forming of regional identity and identity of regions in Czechia–introduction to the research on the impact of second housing and tourism
D Fialová, P Chromý, Z Kučera, J Spilková, P Štych, J Vágner
AUC Geographica 45 (1), 49-60, 2010
202010
Changes of urbanised landscape identified and assessed by the Urban Atlas data: Case study of Prague and Bratislava
R Pazúr, J Feranec, P Štych, M Kopecká, L Holman
Land Use Policy 61, 135-146, 2017
192017
Historical changes in Czech landscape in 1845–2000 and their natural and social driving forces studied at different spatial levels
P Mareš, P Štych
Understanding land-use and land-cover change in global and regional context …, 2005
192005
Sucho v ceských zemích: minulost, soucasnost, budoucnost (Drought in the Czech Lands: past, present and future)
R Brázdil, M Trnka, L ˇReznícková, J Balek, L Bartošová, I Bicík, P Cudlín, ...
Centrum výzkumu globální zmeny Akademie ved> eské republiky, vvi, Brno, 2015
162015
Smuggled versus Not Smuggled across the Czech Border
D Drbohlav, P Štych, D Dzúrová
International Migration Review 47 (1), 207-238, 2013
162013
Historie počasí a podnebí v českých zemích XI: Sucho v českých zemích: minulost, současnost a budoucnost
R Brázdil, M Trnka, L Řezníčková, B JANSKÝ
Centrum výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, vvi, Brno, 2015
152015
Changes of land use structure in Czechia: from local patterns to a more complex regional organization
I Bičik, L Kupková, P Štych
Land use/cover changes in selected regions in the World 7, 5-12, 2012
142012
Land use changes in the Czech Republic 1845–2010: socio-economic driving forces
I Bicík, L Kupková, L Jelecek, J Kabrda, P Štych, Z Janoušek, ...
Springer International Publishing: Berlin, Germany, 2015
132015
The impact of disturbance on the dynamics of fluvial processes in mountain landscapes
J Langhammer, F Hartvich, Z Kliment, M Jeníček, J Bernsteinová, L Vlček, ...
Silva Gabreta 21 (1), 105-116, 2015
112015
Změny dostupnosti základních škol v Česku jako faktor znevýhodnění regionů a lokalit
S KUČEROVÁ, T MATTERN, P ŠTYCH, Z KUČERA
Geografie 116 (3), 300-316, 2011
112011
Hodnocení vlivu nadmořské výšky reliéfu na vývoj změn využití ploch Česka 1845, 1948 a 1990
P Štych
Geografie na cestách poznání. Sborník příspěvků k šedesátinám Ivana Bičíka …, 2003
112003
Comparative analysis of the impact of slope inclination and altitude on long-term land use changes in Czechia
P Štych
Acta Universitatis Carolinae. Geographica 46 (1), 71-76, 2011
82011
Agroecosystem energy metabolism in Czechia and Poland in the two decades after the fall of communism: From a centrally planned system to market oriented mode of production
P Grešlová, P Štych, T Salata, J Hernik, I Knížková, I Bičík, L Jeleček, ...
Land use policy 82, 807-820, 2019
72019
Change of land use patterns 1827–2005
P Štych, I Bicík, V Stonácek, J Bláha
Land use/cover changes in selected regions in the World 7, 37-41, 2012
72012
Územní diferenciace dlouhodobých změn využití krajiny Česka
P Štych
Dizertační práce, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta …, 2007
72007
Dlouhodobé změny využití krajiny v méně příznivých oblastech pro zemědělství v kontextu vývoje zemědělské dotační politiky
P ŠTYCH, R STRÁNSKÝ
Problémy periferních oblastí. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká …, 2005
52005
Hodnocení dlouhodobých změn využití půdy ve vybraných územích Sedlčanska
P Štych
Magisterská práce. UK v Praze, PřF, katedra sociální geografie a …, 2001
52001
Case study area kobylí: change of land use patterns 1827–2001
L Jeleček, I Bičík, P Štych, JD Bláha
Land use/cover changes in selected regions in the world VII. IGU-LUCC, Prague, 2012
42012
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20