Sledovat
Vladimír Králíček
Vladimír Králíček
E-mailová adresa ověřena na: vse.cz - Domovská stránka
Název
Citace
Citace
Rok
Zákon o auditorech. Komentář
V KRÁLÍČEK
Praha, Wolters Kluwer, 2009
302009
Manažerské účetnictví v podnicích tržního hospodářství
R Schroll, J Janout, B Král, V Králíček
VŠE, 1993
271993
Auditing
V Králíček
Vysoká škola ekonomická, 1997
201997
Vnější a vnitřní kontrola z pohledu managementu
V Králíček, J Molín
Wolters Kluwer, 2014
172014
Auditing
V Králíček, L Müllerová
Bilance, 1998
91998
Auditing
L Müllerová, V Králíček
Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2017
62017
Auditing. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1997
V KRÁLIýEK
6
Auditing pro manažery, aneb, Jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem
L Müllerová, V Králíček
Wolters Kluwer, 2020
22020
Účtovníctvo
Z Laučík, J Klozar, V Králiček
SPN, 1990
21990
Poznámky k některým formám vnějších podvodných jednání z pohledu trestněprávní úpravy v České republice
V Králíček, J Molín
Český finanční a účetní časopis, 6-17, 2014
12014
Notes to some types of external frauds from the perspective of criminal legislation in the Czech Republic [Poznámky k některým formám vnějších podvodných jednání z pohledu …
V Králíček, J Molín
Český finanční a účetní časopis 2014 (2), 6-17, 2014
2014
Regulace auditingu v České republice
V Králíček
Český finanční a účetní časopis 2006 (3), 43-61, 2006
2006
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–12