Vladimír Brůna
Vladimír Brůna
Czech Institute of Egyptology, Charles University
Verified email at geolab.cz - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Identifikace historické sítě prvků ekologické stability krajiny na mapách vojenských mapování
V Brůna, I Buchta, L Uhlířová
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2002
362002
Potential of antique maps and aerial photographs for landscape changes assessment-An example of the High Tatra Mts
M Boltiziar, V Bruna, K Krováková
ECOLOGY-BRATISLAVA- 27 (1), 65, 2008
342008
Archeologie a krajinná ekologie
J Beneš, V Brůna
Nadace Projekt Sever, Most, 1994
211994
Analýza změn krajinné struktury s využitím map Stabilního katastru
V Brůna, K Křováková
Historické mapy. Zborník z vedeckej konferencie, Bratislava, 27-34, 2005
192005
Stabilní katastr jako zdroj informací o krajině
V Brůna, K Křováková, V Nedbal
Historická geografie 33, 397-409, 2005
152005
Interpretace prvků mapy prvního a druhého vojenského mapování
V Brůna, I Buchta, L Uhlířová
Historická geografie 32, 93-114, 2003
132003
Historical landscape structure in the spring area of the Blanice River, Southern Bohemia—An example of the importance of old maps
V Brůna, K Křováková, V Nedbal
Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica 45 (1), 48-55, 2010
92010
Satellite imaging in the pyramid fields
M Barta, V Bruna
Egyptian Archaeology 26, 3-6, 2005
92005
Polní fortifikace z 18.–19. století u obce Poplze, okr
Z Smrž, P Meduna, V Brůna, R Křivánek
Litoměřice, Archeologické rozhledy 51, 335-345, 1999
91999
The changing landscape of North-West Bohemia during the last two centuries
J Beneš, V Brůna, R Křivánek
Památky archeologické 84 (2), 142-149, 1993
91993
MODELLING THE EXTINCT LANDSCAPE AND SETTLEMENT FOR PRESERVATION OF CULTURAL HERITAGE.
V Brůna, J Pacina, J Pacina, E Vajsová
Cittŕ e Storia 9 (1), 2014
82014
Diachronic development of the Lake of Abusir during the third millennium BC, Cairo, Egypt
V Cílek, M Bárta, L Lisá, A Pokorná, L Juříčková, V Brůna, AMA Mahmoud, ...
Quaternary international 266, 14-24, 2012
82012
Má krajina paměť
J Beneš, V Brůna
Archeologie a krajinná ekologie. Most, 37-46, 1994
81994
Research at South Abusir in 2001–2002: methods and results
M Bárta, V Brůna, R Křivánek
Památky archeologické 94, 1-34, 2003
72003
Report on the Survey and Trial Excavations of the Czech Institute of Egyptology, Carried in the Area of El-Hayez, Baharia Oasis. 1st Season
M Bárta, V Brůna, V Černý, J Musil, J Svoboda, M Verner
Prehled vyzkumu 44, 11-14, 2003
72003
Staré mapy jako cenný zdroj informací o stavu a vývoji krajiny
V Brůna, K Křováková
Zahrada–park-krajina, Praha, č. 4, str. 25 29, 2005
62005
Detailed analysis of georelief development in the lake Most surroundings
J Pacina, K Novák, V Brůna, J Popelka
Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research 3 (2), 44, 2013
52013
Historická struktura krajiny a hospodaření v pramenné oblasti Blanice
V Nedbal, K Křováková, V Brůna
Silva Gabreta 14 (3), 199-220, 2008
52008
STARÉ MAPY V PROSTŘEDÍ GIS A INTERNETU1
V Brůna, K Křováková
Sborník z konference GEOS 2006, 2006
52006
Stable cadaster as a source of information on landscape
V Brůna, K Křováková, V Nedbal
Historická geografie 33, 397-409, 2005
52005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20