Vladimír Brůna
Vladimír Brůna
Czech Institute of Egyptology, Charles University
Verified email at geolab.cz - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Identifikace historické sítě prvků ekologické stability krajiny na mapách vojenských mapování
V Brůna, I Buchta, L Uhlířová
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2002
392002
Potential of antique maps and aerial photographs for landscape changes assessment-An example of the High Tatra Mts
M Boltiziar, V Bruna, K Krováková
ECOLOGY-BRATISLAVA- 27 (1), 65, 2008
352008
Archeologie a krajinná ekologie
V Brůna, J Beneš
Nadace projekt sever, 1994
231994
Stabilní katastr jako zdroj informací o krajině
V Brůna, K Křováková, V Nedbal
Historická geografie 33, 397-409, 2005
192005
Analýza změn krajinné struktury s využitím map Stabilního katastru
V Brůna, K Křováková
Historické mapy. Zborník z vedeckej konferencie, Kartografická spoločnosť …, 2005
192005
Interpretace prvků mapy prvního a druhého vojenského mapování
V Brůna, I Buchta, L Uhlířová
Historická geografie 32, 93-114, 2003
142003
Má krajina paměť
J Beneš, V Brůna
Archeologie a krajinná ekologie. Most, 37-46, 1994
131994
MODELLING THE EXTINCT LANDSCAPE AND SETTLEMENT FOR PRESERVATION OF CULTURAL HERITAGE.
V Brůna, J Pacina, J Pacina, E Vajsová
Cittŕ e Storia 9 (1), 2014
112014
Polní fortifikace z 18.–19. století u obce Poplze, okr
Z Smrž, P Meduna, V Brůna, R Křivánek
Litoměřice, Archeologické rozhledy 51, 335-345, 1999
111999
Historical landscape structure in the spring area of the Blanice River, Southern Bohemia—An example of the importance of old maps
V Brůna, K Křováková, V Nedbal
Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica 45 (1), 48-55, 2010
102010
Diachronic development of the Lake of Abusir during the third millennium BC, Cairo, Egypt
V Cílek, M Bárta, L Lisá, A Pokorná, L Juříčková, V Brůna, AMA Mahmoud, ...
Quaternary International 266, 14-24, 2012
92012
Satellite imaging in the pyramid fields
M Barta, V Bruna
Egyptian Archaeology 26, 3-6, 2005
92005
The changing landscape of North-West Bohemia during the last two centuries
J Beneš, V Brůna, R Křivánek
Památky archeologické 84 (2), 142-149, 1993
91993
Re search at South Abusir in 2001–2002–meth ods and re sults
M Bárta, V Brůna, R Křivánek
Památky archeologické 94, 1-34, 2003
82003
satellite Atlas of the Pyramids: Abu Ghurab, Abusir, saqqara, Dahshur
M Bárta, V Brúna
Dryada, 2006
72006
The latest explorations at Usli, Northern Province
M Bárta, L Suková, V Brůna
Sudan & Nubia 17, 66-69, 2013
62013
Historická struktura krajiny a hospodaření v pramenné oblasti Blanice
V Nedbal, K Křováková, V Brůna
Silva Gabreta 14 (3), 199-220, 2008
62008
Staré mapy jako cenný zdroj informací o stavu a vývoji krajiny
V Brůna, K Křováková
Zahrada–park-krajina, Praha, č. 4, str. 25 29, 2005
62005
Report on the survey and trial excavations of the Czech Institute of Egyptology, carried in the area of El-Hayez, Baharia Oasis (2nd season, 6.3.-31.3. 2004)
M Bárta, V Brůna, V Černý, J Musil, J Svoboda, M Verner
Přehled výzkumů 45, 2004
62004
El-Hayez, Bahariya oasis, Egypt. 1st survey report by the Czech Institute of Egyptology
M Bárta, V Bruna, JA Svoboda, M Verner
Přehled výzkumů 44, 11-14, 2002
62002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20