Follow
Vit Vozenilek
Vit Vozenilek
Verified email at upol.cz - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Climate atlas of Czechia
R Tolasz, T Míková, A Valeriánová, V Voženílek
Czech Hydrometeorological Institute, Prague 256, 2007
1046*2007
Landslide susceptibility assessment using SVM machine learning algorithm
M Marjanović, M Kovačević, B Bajat, V Voženílek
Engineering Geology 123 (3), 225-234, 2011
5532011
Aplikovaná kartografie I: tematické mapy
V Voženílek
Univerzita Palackého, 1999
181*1999
Land use/cover disturbance due to tourism in Jeseníky Mountain, Czech Republic: A remote sensing and GIS based approach
MS Boori, V Voženílek, K Choudhary
The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science 18 (1), 17-26, 2015
1392015
Cartography for GIS: geovisualization and map communication
V Voženílek
Univerzita Palackého, 2005
1182005
Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku
R Brázdil, L Březina, P Dobrovolný, M Dubrovský, O Halásová, ...
Masarykova universita, Český hydrometeorologický ústav, Ústav geoniky …, 2007
792007
Metody tematické kartografie: vizualizace prostorovÿch jevû
V Vozenilek, J Kanok
Univerzita Palackeho v Olomouci: Olomouc, Czechia, 2011
70*2011
Monitoring and modeling of urban sprawl through remote sensing and GIS in Kuala Lumpur, Malaysia
MS Boori, M Netzband, K Choudhary, V Voženílek
Ecological Processes 4, 1-10, 2015
572015
Integrace GPS/GIS v geomorfologickém výzkumu
V Voženílek
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, 2001
562001
Geografické informační systémy “I: pojetí, historie, základní komponenty
V Voženílek
Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998
561998
Modelling of climate conditions in forest vegetation zones as a support tool for forest management strategy in European beech dominated forests
I Machar, V Vlckova, A Bucek, V Vozenilek, L Salek, L Jerabkova
Forests 8 (3), 82, 2017
472017
Artificial intelligence and GIS: mutual meeting and passing
V Vozenilek
2009 International conference on intelligent networking and collaborative …, 2009
412009
Climatic regions of the Czech Republic
A Vondráková, A Vávra, V Voženílek
Journal of Maps 9 (3), 425-430, 2013
392013
Atlas of the phenological conditions in Czechia
L Hájková, V Voženílek, R Tolasz, M Kohut, M Možný, J Nekovář, ...
Praha: ČHMÚ, Univerzita Palackého v Olomouci, 2012
39*2012
Land cover disturbance due to tourism in Czech Republic
MS Boori, V Voženílek, J Burian
Proceedings of the Fifth International Conference on Innovations in Bio …, 2014
382014
Land cover disturbance due to tourism in Jeseniky mountain region: a remote sensing and GIS based approach
MS Boori, V Vozenilek
Earth Resources and Environmental Remote Sensing/GIS Applications V 9245 …, 2014
342014
Diplomové práce z geoinformatiky
V Voženílek
Univerzita Palackého, 2002
332002
Mentální mapa a mentální prostorové představy
V Voženílek
Geodetický a kartografický obzor 43 (1), 9-14, 1997
331997
Zásady tvorby mapových výstupů
V VOŽENÍLEK
Ostrava, Univerzita Palackého v Olomouci, přírodovědecká fakulta 42, 2002
322002
Land surface temperature with land cover classes in Aster and Landsat data
MS Boori, V Vozenílek, H Balter, K Choudhary
Journal of Remote Sensing & GIS 4 (1), 1-4, 2015
312015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20