Beata Maria Nowak
Beata Maria Nowak
Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie
E-mailová adresa ověřena na: wskip.edu.pl
Název
Citace
Citace
Rok
Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne.
BM Nowak
1082012
Resocjalizacja - ciągłość i zmiana
MK B.M.Nowak
Wyd. Pedagogium, Warszawa, 2008
152008
Reintegracja społeczna skazanych w wybranych państwach Unii Europejskiej
BM Nowak
Resocjalizacja Polska 10 (2), 55-79, 2015
82015
The Development of Digital Competence of Students of Teacher Training Studies-Polish Cases
N B.M.
International Journal of Higher Education; Vol. 8, No. 6, 262-266, 2019
6*2019
Hierarchia wartości osób wykluczonych społecznie. Komunikat z badań.
BM Nowak
Pedagogika Społeczna nr 1 (63), 139 - 159, 2017
5*2017
Uwarunkowania skuteczności pracy kuratorskiej
BM Nowak
Szkice Podlaskie 17, 291-299, 2011
52011
At Risk of Social Exclusion. Labor Market Disadvantage of Ex-Convicts – The Case of Poland
BM Nowak
Przeglad Badań Edukacyjnych, nr 2, 85-96, 2018
42018
Poczucie lokalizacji kontroli u skazanych powracających do przestępstwa a postrzeganie przez nich własnych rodzin pochodzenia
BM Nowak
Przegląd Badań Edukacyjnych 2 (25), 163-182, 2017
42017
Rodzina w kryzysie złożonym – kontekst resocjalizacyjny
BM Nowak
„Resocjalizacja Polska”, 2011
42011
Problemy współczesnej resocjalizacji
LPBMN red.)
Wyd. Pedagogium, Warszawa, 2010
4*2010
Praca jako czynnik chroniący ekswięźniów przed powrotnością do przestępstwa i wykluczeniem społecznym
BM Nowak
Annales UMCS, Sectio J, Vol. 32, No 3, 289-306, 2019
32019
The Sense of Self-Efficacy of Teachers Working in Special Schools – A Research Communiqué
N B.M.
International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, Vol …, 2019
3*2019
Niedostatki w zasobach środowiska rodzinnego a zaburzenia rozwojowe i problemy adaptacyjne dzieci
BM Nowak
Resocjalizacja Polska 11 (1), 25-38, 2016
22016
Klimat społeczny instytucjonalnego i rodzinnego środowiska wychowawczego
BM Nowak
"Resocjalizacja Polska", nr 12, 99-110, 2016
22016
Interdyscyplinarne, sieciowo - systemowe podejście do procesu readaptacji i reintegracji społecznej osób skazanych i ich rodzin
BM Nowak
Studia Edukacyjne nr 42, 233 - 249, 2016
22016
Od kreacji do autokreacji rodziny. model oddziaływań stabilizująco - rozwojowych wobec rodziny w kryzysie wieloproblemowym
BM Nowak
M. Kolankiewicz, B.M. Nowak (red.), Rodzina w potrzebie - kierunki …, 2014
22014
Rola zasobów rodzinnych w przezwyciężaniu kryzysu wieloproblemowego
BM Nowak
Pedagogika Społeczna 3, 7–20, 2012
22012
Nowy wymiar młodości. Wirtualna komunikacja i edukacja w perspektywie pedagogicznej
BM Nowak
M. Sokołowski (red.), Edukacja medialna. Nowa generacja pytań i obszarów …, 2004
22004
Praca szansą skazanych na pomyślną reintegrację społeczną. postawy pracodawców wobec eks-więźniów poszukujących zatrudnienia – komunikat z badań
BM Nowak
"Probacja", nr 1, 13-32, 2019
1*2019
The Social Climate of the Institutional and Family Educational Environment
BM Nowak
"Resocjalizacja Polska", nr 12, 99-110, 2016
12016
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20