Sledovat
František Ochrana
František Ochrana
Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague
E-mailová adresa ověřena na: fsv.cuni.cz
Název
Citace
Citace
Rok
Veřejný sektor a veřejné finance
F Ochrana, J Pavel
Grada Publishing as, 2010
2582010
Metodologie vědy: úvod do problému
F Ochrana
Univ. Karlova, Nakl. Karolinum, 2009
2202009
Veřejný sektor a efektivní rozhodování
F Ochrana
Management Press, 2001
1882001
Metodologie, metody a metodika vědeckého výzkumu
F Ochrana
Charles University in Prague, Karolinum Press, 2019
1512019
Kontrola ve veřejné správě
J NEMEC, F OCHRANA, J PAVEL, V ŠAGÁT
Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010
1112010
Veřejné zakázky. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2004. 173 s
F Ochrana
98*2004
Introducing benchmarking in the Czech Republic and Slovakia: Processes, problems and lessons
J Nemec, B Merickova, F Ochrana
Public Management Review 10 (5), 673-684, 2008
962008
Jan PAVEL a Leoš VÍTEK
F OCHRANA
Veřejný sektor a veřejné finance: financování nepodnikatelských a …, 0
96
Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a zakázky: jejich tvorba, hodnocení a kontrola
F Ochrana
Wolters Kluwer Česká republika, 2011
882011
Veřejné služby-jejich poskytování, zadávání a hodnocení: teorie a metodika poptávkového způsobu poskytování a zadávání veřejných služeb na úrovni municipalit
F Ochrana
Ekopress, 2007
872007
Zadávání, hodnocení a kontrola veřejných zakázek:(ekonomická analýza)
F Ochrana
Ekopress, 2008
862008
Veřejná volba a řízení veřejných výdajů
F Ochrana
Ekopress, 2003
842003
Manažerské metody ve veřejném sektoru: teorie, praxe a metodika uplatnění
F Ochrana
Ekopress, 2002
782002
Nákladově užitkové metody ve veřejném sektoru
F Ochrana
Ekopress, 2005
762005
Veřejné finance: v teorii a praxi
M Alena, P Jan, O František
Grada Publishing as, 2015
712015
Hodnocení veřejných projektů a zakázek
F Ochrana
ASPI, 2004
702004
Analysis of the impact of transparency, corruption, openness in competition and tender procedures on public procurement in the Czech Republic
F Ochrana, J Pavel
Central European Journal of Public Policy 7 (2), 114-134, 2013
602013
Efektivnost zabezpečování vybraných veřejných služeb na úrovni obcí
F Ochrana, M Šumpíková, J Nemec, J Pavel, B Meričková
Praha: Oeconomica 149, 2007
542007
Programové financování a hodnocení veřejných výdajů: teorie a metodika hodnocení veřejných výdajů a veřejných služeb v systému programové alokace zdrojů
F Ochrana
Ekopress, 2006
532006
Hodnocení veřejných zakázek a veřejných projektů
F Ochrana
ASPI Publishing, sro, 2001
482001
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20