Sledovat
Ondřej Šimik
Ondřej Šimik
odborný asistent, Ostravská univerzita
E-mailová adresa ověřena na: osu.cz
Název
Citace
Citace
Rok
Výchova předškolního dítěte ke zdravému způsobu života
O Šimik
Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2013
132013
Učebnice přírodovědy pohledem pedagogického výzkumu
O Šimik
Ostravská univerzita v Ostravě, 2014
112014
Pedagogický výzkum žákovských přírodovědných pokusů v primárním vzdělávání
O Šimik
Ostravská univerzita, 2011
112011
Základy seznamování s přírodou a společností
O Šimik
Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2007
82007
Žák v páté třídě jako řešitel přírodovědného pokusu–analýza pracovních listů žáků
O Šimik
Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční …, 2011
72011
Kvalita počáteční čtenářské gramotnosti žáků 2. ročníku základní školy
M Švrčková, O Šimik
Pedagogika, 1-2, 2012
62012
Člověk a jeho svět: úvod do studia
O Šimik
Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2015
42015
Educational scaffolding in primary education from the perspective of younger-aged school pupils
A Seberová, T Göbelová, O Šimik, Z Sikorová
Pedagogika 70 (4), 553-568, 2020
32020
Analýza vlastivědných (dějepisných) učebnic pro 1. stupeň ZŠ po kurikulární reformě
O Šimik
32017
Syntactic and semantic difficulty of text in the history part of textbooks for the educational field of the „human and his world”
O Šimik
Konteksty Pedagogiczne 1 (8), 2017
32017
Pokus v přírodovědě na 1. stupni ZŠ a jeho praktické využití ve výuce
O Šimik
Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011
32011
Utváření obsahu přírodovědné výuky na 1. stupni ZŠ v konstruktivistickém pojetí - výzkum tematického celku voda
O Šimik
22012
Život v představách 3–6letých dětí
O Šimík
Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. Sborník příspěvků z …, 2010
22010
Darja, Babůrková, Hana Klimtová, Jan Karaffa, Hana Cisovská
O Šimik, M Švrčková, D Sztablová, J Poledníková, B Holubová, B Pisklák, ...
Metodika výuky jednotlivých předmětů na 1, 0
2
Analysis of Visual Components in Czech History Textbooks for Lower Grades of Elementary Schools
O Šimik
Textbooks and Educational Media: Perspectives from Subject Education …, 2021
12021
Types of Exercises in Primary School History Textbooks
O Šimik
Konteksty Pedagogiczne 1 (12), 2019
12019
Pinterest - using the picture social network in classes
O Šimik
Rocznik Lubuski 43, 193-203, 2017
12017
Měření obtížnosti textu v učebnicích pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět určených pro tematický okruh Lidé a čas
O Šimik
Magister 2, 7-38, 2016
12016
Pohledy žáků na přírodovědu a pokusy
O ŠIMIK
Učitelské listy (online), 2009
12009
Analýza obtížnosti textu učebnic přírodovědy zpracovaných dle RVP ZV
O Šimik
PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA, 62, 0
1
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20