Ondřej Šimik
Ondřej Šimik
odborný asistent, Ostravská univerzita
E-mailová adresa ověřena na: osu.cz
Název
Citace
Citace
Rok
Žák v páté třídě jako řešitel přírodovědného pokusu–analýza pracovních listů žáků
O Šimik
Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční …, 2011
72011
Učebnice přírodovědy pohledem pedagogického výzkumu
O Šimik
Ostravská univerzita v Ostravě, 2014
52014
Výchova předškolního dítěte ke zdravému způsobu života
O Šimik
Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2013
52013
Pedagogický výzkum žákovských přírodovědných pokusů v primárním vzdělávání
O Šimik
Ostravská univerzita, 2011
52011
Základy seznamování s přírodou a společností
O Šimik
Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2007
52007
Syntactic and semantic difficulty of text in the history part of textbooks for the educational field of the „human and his world”
O Šimik
Konteksty Pedagogiczne 1 (8), 2017
22017
Kvalita počáteční čtenářské gramotnosti žáků 2. ročníku ZŠ
M Švrčková, O Šimik
Pedagogika 62 (1-2), 53-64, 2012
22012
Život v představách 3–6letých dětí
O Šimík
Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. Sborník příspěvků z …, 2010
22010
Utváření obsahu přírodovědné výuky na 1. stupni ZŠ v konstruktivistickém pojetí - výzkum tematického celku voda
O Šimik
12012
Pokus v přírodovědě na 1. stupni ZŠ a jeho praktické využití ve výuce
O ŠIMIK
Ostrava: OU v Ostravě.(v tisku), 2010
12010
Pohledy žáků na přírodovědu a pokusy
O ŠIMIK
Učitelské listy, 2009
12009
Types of Exercises in Primary School History Textbooks
O Šimik
Konteksty Pedagogiczne 1 (12), 177-190, 2019
2019
Rodzaje ćwiczeń w podręcznikach do historii w szkole podstawowe
O Šimik
Konteksty Pedagogiczne 12 (1), 177-190, 2019
2019
Analýza vlastivědných (dějepisných) učebnic pro 1. stupeň ZŠ po kurikulární reformě
O Šimik
2017
Syntaktyczna i semantyczna trudność tekstu w historycznej części podręczników w obszarze edukacyjnym „Człowiek i jego świat”
O Šimik
Konteksty Pedagogiczne 8 (1), 183-201, 2017
2017
The use of social networking website containing visual materials in education
O Šimik
Rocznik Lubuski 43 (1), 203-214, 2017
2017
Pinterest - using the picture social network in classes
O Šimik
Rocznik Lubuski 43, 193-203, 2017
2017
Měření obtížnosti textu v učebnicích pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět určených pro tematický okruh Lidé a čas
O Šimik
Magister 2, 7-38, 2016
2016
Zadania uczenia sie w czeskich podrecznikach przyrodniczych jako środek aktywacji ucznia
O Šimik
Aktywność poznawcza i działaniowa dzieci w badaniach pedagogicznych 758, 344-353, 2016
2016
NÁZORY ŽÁKŮ PRIMÁRNÍ ŠKOLY NA VLASTIVĚDU THE ELEMENTARY-SCHOOL PUPILS OPINIONS OF THE HOMELAND STUDY
O Šimik
Sapere Aude, 2015
2015
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20