Sledovat
Jasmina Frey Škrinjar
Jasmina Frey Škrinjar
redovita profesorica, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
E-mailová adresa ověřena na: erf.hr - Domovská stránka
Název
Citace
Citace
Rok
Poremećaji autističnog spektra-Značajke i edukacijsko-rehabilitacijska podrška
Z Bujas Petković, J Frey Škrinjar
1482010
Accessing parental perspectives to inform the development of parent training in autism in south-eastern Europe
D Preece, L Symeou, J Stošić, J Troshanska, K Mavrou, E Theodorou, ...
European Journal of Special Needs Education 32 (2), 252-269, 2017
522017
Odnos zanimanja i strategija suočavanja i svladavanja Burnout sindroma
J Škrinjar
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 32 (1), 25-36, 1996
511996
Poticanje socijalne interakcije putem socijalnih priča u dječaka s poremećajem iz spektra autizma
M Jančec, S Šimleša, J Frey Škrinjar
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 52 (1), 87-99, 2016
302016
J. i suradnici (2010)
Z Bujas Petković, F Škrinjar
Poremećaji autističnog spektra, 0
18
Pervazivni razvojni poremećaji–poremećaji iz autističnog spektra
Z Bujas Petković, J Frey Škrinjar
Paediatria croatica 54 (3), 2010
172010
Evaluacija tranzicijskog vrtićkog programa za djecu s poremećajem iz spektra autizma
S Vrljičak, J Frey Škrinjar, J Stošić
Logopedija 6 (1), 14-23, 2016
152016
Examining social inclusion and quality of support in preschool, elementary and secondary educational institutions for children and students with Autism Spectrum Disorder (ASD …
S Sekušak-Galešev, J Frey Škrinjar, L Masnjak
Zagreb: Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, 2015
152015
Profesionalna opterećenost i sindrom burnout djelatnika u ustanovama za rehabilitaciju osoba s težom mentalnom retardacijom
J Škrinjar
Zagreb: Fakultet za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu, 1994
151994
Multidisciplinary collaboration and ICT services for people with complex communication needs
Z Stančić, JF Škrinjar, M Ljubešić, Ž Car
2011 Proceedings of the 34th International Convention MIPRO, 236-241, 2011
142011
ANALIZA UTJECAJA TEACCH PROGRAMA POUČAVANJA NA RAZLIKE U STRATEGIJAMA SVLADAVANJA PROFESIONALNOG SAGORIJEVANJA EDUKACIJSKIH REHABILITATORA.
JF ŠKRINJAR, MŽ GALIĆ
Croatian Review of Rehabilitation Research/Hrvatska Revija za …, 2012
13*2012
Bivalna skupnost
M Lačen, J Špiler-Čadej, J Škrinjar
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1993
121993
Ispitivanje socijalne uključenosti i kvalitete podrške u sustavima predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja za djecu i učenike s poremećajem iz autističnog …
S Sekušak-Galešev, J Frey Škrinjar, L Masnjak
Izviješće o istraživanju. Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet …, 2015
102015
Istraživanje stavova naše društvene zajednice prema zapošljavanju osoba s težom mentalnom retardacijom u redovitim uvjetima
E Šafranko, J Frey Škrinjar
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 39 (2), 157-168, 2003
102003
Families of children on the autism spectrum: experience of daily life and impact of parent education
J Stošić, J Frey Škrinjar, D Preece
Support for Learning 35 (2), 205-221, 2020
92020
Vršnjački vođena intervencija za poticanje socijalne interakcije djeteta s poremećajem iz spektra autizma
M Begić, J Stošić, J Frey Škrinjar
Logopedija 6 (2), 62-68, 2016
82016
Autizam, osnovne značajke i specifičnosti potrebne podrške
J Škrinjar
Dijete i društvo 3 (3), 303-318, 2001
82001
Povezanost komunikacije i nepoželjnih oblika ponašanja kod djece s težom mentalnom retardacijom
J Škrinjar
Defektologija 28 (2), 61-78, 1991
71991
Poremećaji autističnog spektra
ZB Petković, J Škrinjar
Školska knjiga, Zagreb, 9-23, 2010
62010
Poticanje razvoja pozitivne slike o sebi kod osoba s mentalnom retardacijom
J Škrinjar
Zagreb: Hrvatski savez udruga za osobe s mentalnom retardacijom, 2002
62002
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20