Follow
Lenka Stastna
Lenka Stastna
Lenka Šťastná
Verified email at lf1.cuni.cz
Title
Cited by
Cited by
Year
Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2003
V Mravčík, B Korčišová, P Lejčková, L Miovská, E Škrdlantová, O Petroš, ...
Praha: Úřad vlády České republiky, 2004
4112004
Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování
M Miovský, T Adámková, M BARTÁK, L Čablová, T Čech, P Doležalová
Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga, 2012
1322012
“Unplugged”: A school-based randomized control trial to prevent and reduce adolescent substance use in the Czech Republic
R Gabrhelik, A Duncan, M Miovsky, CDM Furr-Holden, L Stastna, ...
Drug and alcohol dependence 124 (1-2), 79-87, 2012
762012
Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování
V Pavlas Martanová, L Běhounková, M Exnerová, M Charvát, L Jurystová, ...
Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga, 2012
562012
Sex specific trajectories in cigarette smoking behaviors among students participating in the Unplugged school-based randomized control trial for substance use prevention
R Gabrhelik, A Duncan, MH Lee, L Stastna, CDM Furr-Holden, M Miovsky
Addictive Behaviors 37 (10), 1145-1150, 2012
392012
‘Selling by drugs’: Content analysis of the coverage of illicit drugs in different news media types and formats
V Belackova, L Stastna, M Miovský
Drugs: education, prevention and policy 18 (6), 477-489, 2011
352011
Kvalita a efektivita v prevenci rizikového chování dětí a dospívajících
M Miovský, R Gabrhelík, M Charvát, L Šťastná, L Jurystová, V Martanová
Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015
252015
Evaluace programů primární prevence užívání návykových látek v ČR: základní východiska a aplikační možnosti
M Miovský, L Miovská, P Kubů
Adiktologie 3, 288-305, 2004
242004
Chronic toluene misuse among Roma youth in Eastern Slovakia
P Važan, MR Khan, O Poduška, L Št'astná, M Miovský
Substance Use & Misuse 46 (sup1), 57-61, 2011
232011
Evaluation of the drug prevention interventions in the Czech Republic
M Miovský, L Šťastná, R Gabrhelík, L Jurystová
Adiktologie 11 (4), 236-247, 2011
172011
Universality properties of school-based preventive intervention targeted at cannabis use
M Miovský, H Voňková, R Gabrhelík, L Šťastná
Prevention Science 16, 189-199, 2015
162015
Substance use in fifth-and seventh-grade basic school pupils: Review of results of quasi-experimental evaluation study
M Miovský, L Miovska, V Rehan, B Trapkova
Ceskoslovenská psychologie 51, 109-18, 2007
162007
Uživatelé alkoholu a jiných drog ve zdravotnické statistice od roku 1959
B Nechanská, V Mravcik, L Stastna, J Brozova
Prague: Úřad vlády České republiky, 2011
152011
The effect of the school-based unplugged preventive intervention on tobacco use in the Czech Republic
M Miovsky, P Novak, L Stastna, R Gabrhelik, L Jurystova, J Vopravil
Adicciones 24 (3), 211-217, 2012
132012
Gender-Specifi c Effectiveness of the Unplugged Prevention Intervention in Reducing Substance Use among Czech Adolescents
P Novák, M Miovský, J Vopravil, R Gabrhelík, L Stastna, L Jurystová
Sociologicky Casopis 49 (6), 903, 2013
122013
Projekt evaluace primárně-preventivního komunitního programu
M Miovský, L Miovská, B Trapková
Adiktologie 3 (4), 237-254, 2004
122004
Osobnostní vlastnosti řidičů řídících pod vlivem alkoholu
M Šucha, L Šťastná, P Zámečník
Adiktologie 17 (1), 34-44, 2017
102017
Aktuální otázky léčby závislosti na metamfetaminu
R Gabrhelík, L Šťastná, P Holcnerová, M Miovský, J Minařík
Adiktologie 10 (2), 92-100, 2010
102010
Drogy a ohrožené skupiny mladých lidí
L Šťastná, M Šucha
Vydání. Praha: Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1, 2010
102010
Přehled hlavních výsledků kvaziexperimentální evaluační studie komunitního programu primární prevence
L Miovská, M Miovský, B Václavková
Závěrečná zpráva. Praha, 2008
102008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20