Artur Bajerski
NázevCitaceRok
The role of French, German and Spanish journals in scientific communication in international geography
A Bajerski
Area 43 (3), 305-313, 2011
342011
Przekształcenia struktury przestrzennej szkolnictwa wyższego w Polsce po 1989 r.
A Bajerski
Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2009
30*2009
Organizacja przestrzenna i funkcjonowanie usług edukacyjnych w aglomeracji poznańskiej
A Bajerski
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2011
252011
Problemy wydzielania peryferii społeczno-gospodarczych
A Bajerski
Wydział Prawa i Administracji UAM, 2008
152008
Ranking ośrodków geografii społeczno-ekonomicznej w Polsce na podstawie cytowań w bazach Web of Science
A Bajerski
Przegląd Geograficzny 80 (4), 579-589, 2008
152008
Rola obszarów metropolitalnych w polityce regionalnej i rozwoju regionalnym
W Kisiała, B Stępiński
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, 2013
142013
Przyjezdni w strukturze miasta: miasto wobec przyjezdnych: studenci i turyści w mieście w kontekście koncepcji" city users"
J Kotus, M Rzeszewski, A Bajerski
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2015
132015
Bibliometrická analýza české geografie v databázi Scopus
A Bajerski, T Siwek
Geografie 117 (1), 52-71, 2012
122012
Polskie czasopisma geograficzne w bazie Scopus: próba analizy komunikacji naukowej w polskiej geografii
A Bajerski
Czasopismo Geograficzne 79 (3), 367-382, 2008
122008
Przemieszczenia uczniów miedzy obwodami szkolnymi a zróżnicowanie wyników publicznych szkół podstawowych i gimnazjów. Przypadek Poznania
A Bajerski
Studia Regionalne i Lokalne 48 (2), 62-76, 2012
112012
Sieciowe powiązania kadrowe ośrodków akademickich w Polsce
A Bajerski
Przegląd Geograficzny 80 (2), 289-300, 2008
102008
Możliwości wykorzystania serwisów społecznościowych w badaniu zasięgów oddziaływania przestrzennego szkolnictwa wyższego (na przykładzie portalu „nasza-klasa“)
A Bajerski
Geopolis – Elektroniczne Czasopismo Geograficzne 1 (1), 81-89, 2008
92008
Anglo-amerykańska dominacja w geografii: główne wątki dyskusji prowadzonej w ramach geografii krytycznej
A BAJERSKI
Przegląd Geograficzny 82 (2), 143-158, 2010
82010
Student jako użytkownik miasta: brytyjskie doświadczenia studentyfikacji
A Bajerski
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 47-56, 2015
72015
Erosion of the school catchment system as local policy: The case of Poznań, Poland
A Bajerski
KEDI Journal of Education Policy 12 (1), 41-60, 2015
72015
Lokalne konflikty wokół rejonizacji kształcenia na obszarach wiejskich w Polsce
A Bajerski
Studia Regionalne i Lokalne 15 (58), 125-143, 2014
62014
How suburbanisation affects the functioning and governing of education at the local level–the evidence from the Poznań metropolitan region (Poland)
A BAJERSKI
Dynamics, 2010
6*2010
Klasyfikacja typologiczna sieci szkół podstawowych w gminach Polski
A Bajerski
Przegląd Geograficzny 80 (4), 541-566, 2014
52014
„Badania zasięgów oddziaływania przestrzennego szkolnictwa wyższego w Polsce: stan i perspektywy rozwoju”
A Bajerski
Czasopismo Geograficzne 79 (3), 352-363, 2009
52009
Zróżnicowanie przestrzenne przestępczości w Poznaniu
A Bajerski
Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich, 263-272, 2006
52006
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20