Sledovat
Michaela Píšová
Michaela Píšová
docent
E-mailová adresa ověřena na: ped.muni.cz - Domovská stránka
Název
Citace
Citace
Rok
Videostudie: výzkum výuky založený na analýze videozáznamu
T Janík, J Lukavský, E Minaříková, P Najvar, M Píšová, J Slavík
Národní ústav pro vzdělávání, 2011
1242011
Rámec profesních kvalit učitele
A Tomková, V Spilková, M Píšová, N Mazáčová, T Krčmářová, K Kostková, ...
Praha: NÚV, 2012
1062012
Oborové didaktiky: vývoj, stav, perspektivy
I Stuchlíková, T Janík, Z Beneš, M Bílek, K Brücknerová, M Černochová, ...
Masarykova univerzita, 2015
972015
Klinický rok: procesy profesního rozvoje studentů učitelství a jejich podpora
M Píšová
Univerzita Pardubice, 2005
942005
Teorie a výzkum expertnosti v učitelské profesi
M Píšová, P Najvar, T Janík, S Hanušová, K Kostková, V Janíková, ...
Brno: Masarykova univerzita, 2011
802011
Pedagogical Content Knowledge nebo didaktická znalost obsahu?
T Janík, P Brebera, L Dobrý, P Kansanen, M Píšová, P Najvar, ...
Paido, 2007
802007
Mentoring v učitelství
M Píšová, K Duschinská, J Kargerová, A Lampertová, E Lukavská, ...
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011
702011
Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků)
M Píšová, S Hanušová, K Kostková, V Janíková, P Najvar, F Tůma
Brno: Masarykova univerzita, 2013
622013
Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách
S Hanušová, M Píšová, T Kohoutek, E Minaříková, M Janík, T Janík, ...
Masarykova univerzita, 2017
572017
Kurikulární reforma na gymnáziích: výzkumná zjištění a doporučení
T Janík, P Knecht, P Najvar, M Píšová, J Slavík
Pedagogická orientace 21 (4), 375–415-375–415, 2011
522011
Kurikulární reforma na gymnáziích. Případové studie tvorby kurikula
M Píšová, K Kostková, T Janík, P Doulík, L Hajdušková, P Knecht, P Vlček
Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2011
412011
Učitel-expert: přehled výzkumných trendů a jejich výsledků
M Píšová
Pedagogika 60 (3/4), 242-253, 2010
412010
Začínající učitelé a drop-out
M Píšová, S Hanušová
Pedagogika 66 (4), 2016
392016
Portfolio v profesní přípravě učitele
M Píšová
Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007
372007
Novice teacher
M Píšová
Univerzita Pardubice, 1999
341999
Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů
T Janík, E Minaříková, M Píšová, K Uličná, M Janík
Masarykova univerzita, 2016
322016
Video clubs: EFL teachers’ selective attention before and after
E Minaříková, M Píšová, T Janík, K Uličná
Orbis scholae 9 (2), 55-75, 2018
312018
Standard a kariérní systém učitele: problémy předložené koncepce v širších souvislostech
T Janík, V Spilková, M Píšová
Pedagogická orientace 24 (2), 259–274-259–274, 2014
302014
Profesní vidění u učitelů: pokus o zmapování výzkumného pole
T Janík, E Minaříková, M Píšová, K Kostková, M Janík, G Hublová
Pedagogika 64 (2), 151-176, 2014
242014
Pro mentory projektu Klinický rok
M Píšová, M Černá
Vedení pedagogické praxe 2, 2006
222006
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20