Eva Vyrostova
Eva Vyrostova
Faculty of Public Administration, Pavol Jozef Safarik University in Košice
Verified email at upjs.sk
Title
Cited by
Cited by
Year
Regionálna ekonomika a rozvoj
E Výrostová
Iura Edition, Bratislava, 352, 2010
662010
Measuring the role of universities in regional development
E Výrostova, T Výrost
CENTRAL EUROPEAN CONFERENCE IN REGIONAL SCIENCE (CERS) 2, 2007
102007
ABC/M-jedna z moderných metód riadenia nákladov
E VÝROSTOVÁ
Manažment v teórii a praxi 3 (1-2), 20-29, 2007
62007
Spatial allocation of EU cohesion policy funding in Slovakia for 2007-2013
E Výrostová
19th International Colloquium on Regional Sciences, 2016
42016
New challenges for the universities in context of regional development
E Výrostová, J Knežová
2nd Central European Conference in Regional Science, 1132-1140, 2007
32007
Univerzita v konkurenčnom prostredí
S Ručinská, J Knežová, E Výrostová
Verejná správa a spoločnosť 8 (2), 98-115, 2007
32007
Funding structure of the European and North American clusters: Results from an independent questionnaire
E Baumöhl
Ekonomický časopis 65 (06), 485-504, 2017
22017
Možnosti a obmedzenia využitia activity-based costing v podmienkach malých a stredných podnikov
E Výrostová
Trendy v podnikání 2013, 2013
22013
Možnosti merania vplyvu univerzity na regionálnu ekonomiku
E Výrostová, T Výrost
Teória a prax verejnej správy, 57-63, 2008
22008
Vzťah univerzity a regiónu v ktorom pôsobí: pohľad na stratégiu univerzít
E Výrostová
National and Regional Economics VII, 953-963, 2008
22008
Možnosti a obmedzenia pôsobnosti univerzity v regionálnom rozvoji
J Knežová, E Výrostová, S Ručinská
Postavenie univerzity a jej výskum v znalostnej ekonomike, 95-104, 2007
2*2007
Do people gamble more in good times? Evidence from 27 European countries
E Baumöhl, E Výrostová
Applied Economics Letters 24 (18), 1311-1314, 2017
12017
Commuting to school within Košice functional urban region
E Výrostová
20. Mezinárodní kolokvium o regionálních, 335-341, 2017
1*2017
The Effects of the EU Budget on Economic Convergence
E Výrostová
The 10th International Days of Statistics and Economics, 2037-2045, 2016
12016
Zhodnotenie financovania rozvoja miest zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 - 2013
E Výrostová
Aktuálne otázky trvalo udržateľného rozvoja miest a obcí, 196-204, 2017
2017
Vymedzovanie funkčných mestských regiónov – metódy a aplikácia na podmienky mestského regiónu Košice
S Ručinská, E Výrostová
19th International Colloquium on Regional Sciences, 580-588, 2016
2016
Financovanie rozvoja obcí, miest a regiónov SR zo zdrojov EÚ
E Výrostová
Koncepcia, východiská a perspektívy rozvoja územnej samosprávy v SR, 156-201, 2016
2016
VYMEDZOVANIE FUNKČNÝCH MESTSKÝCH REGIÓNOV–METÓDY A APLIKÁCIA NA PODMIENKY MESTSKÉHO REGIÓNU KOŠICE
S RUČINSKÁ, EVA VÝROSTOVÁ
XIX. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM, 580, 2016
2016
Využitie ABC a TOC pri rozhodovaní o produktovom mixe.
E Výrostová
Ekonomika a Management, 2015
2015
Redistribučné efekty rozpočtu Európskej únie
E Výrostová
Verejná správa a spoločnosť 16 (2), 64-78, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20