Dorota Prysak
Dorota Prysak
doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Śląski
E-mailová adresa ověřena na: us.edu.pl