Sledovat
Boris Lehečka
Boris Lehečka
Moravská zemská knihovna v Brně
E-mailová adresa ověřena na: daliboris.cz
Název
Citace
Citace
Rok
Describing Old Czech Declension Patterns for Automatic Text Analysis
P Jínová, B Lehečka, K Oliva
Mundo Eslavo, 7-17, 2014
62014
Příspěvek k poznání české slovní zásoby doby střední
B Lehečka, F Martínek, M Vajdlová
Studia nad słownictwem dawnym i współczesznym języków słowiańskich, 97-102, 2007
62007
Building a Corpus of Old Czech
J HANA, B LEHEČKA, A FELDMAN, A ČERNÁ, OLIVA, Karel
Proceedings of the 8th International Conference on Language Resources and …, 2012
42012
Obsah a značkování diachronního korpusu češtiny
B Lehečka
Časopis pro moderní filologii (Journal for Modern Philology) 97 (1), 70-77, 2015
12015
Blýskání na lepší data z českých digitálních knihoven
B Lehečka
Časopis pro moderní filologii 105 (2), 274-292, 2023
2023
Moderní popis staročeské morfologie
B Lehečka, P Synková, O Svoboda, J Pergler, J Zdeňková
Digitální obrat v českých humanitních a sociálních vědách, 45–66, 2022
2022
Workshop Lexical Data Masterclass 2018
B Lehečka
Časopis pro moderní filologii 101 (2), 241-242, 2019
2019
Na cestě k lemmatizaci staročeských textů: data, software, aplikace/Towards the lemmatization of Old Czech texts: data, software, applications
P Synková, B Lehečka, O Svoboda
Studie z Aplikovane Lingvistiky, 66, 2018
2018
Na cestě k lemmatizaci staročeských textů: data, software, aplikace
P Synková, B Lehečka, O Svoboda
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018
2018
Nomenclator quadrilinguis boemico-latino-graeco-germanicus
DA z Veleslavína, AM Černá, T Berger, A Hadravová, K Pořízková, ...
Academia, 2015
2015
Pokušení Jaroslava Kolára: sborník k osmdesátinám
B Hanzová, J Sichálek, B Lehečka
Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, 2009
2009
Verba et historia: Igoru Němcovi k 80. narozeninám:[mezinárodní konference Slova a dějiny 2004, v Praze ve dnech 28.-30. června 2004]
P Nejedlý, M Vajdlová, B Lehečka, I Němec
Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005
2005
Využití elektronických zdrojů historické češtiny pro formální popis deklinace apelativních substantiv
B Lehečka, P Jínová
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–13