Basl J.
Basl J.
E-mailová adresa ověřena na: vse.cz
Název
Citace
Citace
Rok
Podnikové informační systémy-podnik v informační společnosti-2., výrazně přepracované a rozšířené vydání
J Basl, R Blažíček
Grada Publishing as, 2008
588*2008
(Ne) rovné šance na vzdělání: vzdělanostní nerovnosti v České republice
P Matějů, J Straková
Academia, 2006
1782006
Principy a modely řízení podnikové informatiky
J Voříšek, E Šimková, J Basl, T Bruckner, A Buchalcevová, L Gála, ...
Nakladetelství Oeconomica, 2015
1092015
Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009
J Palečková, V Tomášek, J Basl
Umíme ještě číst 1, 4-5, 2010
982010
Pilot study of readiness of Czech companies to implement the principles of Industry 4.0
J Basl
Management and Production Engineering Review, 2017
892017
Modelování a optimalizace podnikových procesů
J Basl, M Tůma, V Glasl
Západočeská univerzita, Strojní fakulta, 2002
892002
Teorie omezení v podnikové praxi: zvýšování výkonnosti podniku nástroji TOC
J Basl, P Majer, M Šmíra
Grada Publishing, 2003
872003
Nerovnosti ve vzdělávání: Od měření k řešení
P Matějů, J Straková, A Veselý, J Basl
Sociologické nakladatelství (SLON), 2010
762010
Determination of college expectations in OECD countries: The role of individual and structural factors
P Matějů, ML Smith, P Soukup, J Basl
Sociologický časopis/Czech Sociological Review 43 (6), 1121-1148, 2007
472007
Pavel MAJER a Miroslav ŠMÍRA
J BASL
Teorie omezení v podnikové praxi: zvyšování výkonnosti podniku nástroji TOC 1, 0
39
Řízení výkonnosti podnikové informatiky. 1. vyd
O Novotný, J POUR, M MARYŠKA, J BASL
Praha: Professional Publishing, 2010
382010
A metamodel for evaluating enterprise readiness in the context of Industry 4.0
J Basl, P Doucek
Information 10 (3), 89, 2019
372019
Hlavní zjištění PISA 2012
J Palečková, V Tomášek, J Basl, R Blažek, S Boudová
Matematická gramotnost patnáctiletých žáků. Praha: Česká školní inspekce, 2013
362013
Hlavní zjištění výzkumu PISA 2006
J Palečková
Poradí si žáci s přírodními vědami, 2007
362007
Inovace podnikových informačních systémů: podpora konkurenceschopnosti podniků
J Basl
Professional Publishing, 2011
342011
a R. BLAŽÍČEK
J Basl
Podnikové informační systémy 2, 0
34
Effect of school on interest in natural sciences: A comparison of the Czech Republic, Germany, Finland, and Norway based on PISA 2006
J Basl
International Journal of Science Education 33 (1), 145-157, 2011
312011
Rozdílné mechanismy–stejné nerovnosti. Změny v determinaci vzdělanostních aspirací mezi roky 1989 a 2003
P Matějů, ML Smith, J Basl
Czech Sociological Review 44 (2), 371-399, 2008
302008
Study of the Readiness of Czech Companies to the Industry 4.0
J Basl, J Kopp
Journal of Systems Integration 8 (3), 40-45, 2017
262017
The role of ICT in business innovation
J Basl, L Gála
IDIMT-2009 System and Humans–A Complex Relationship, 67-76, 2009
252009
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20