Basl J.
Basl J.
E-mailová adresa ověřena na: vse.cz
Název
Citace
Citace
Rok
Podnikové informační systémy-podnik v informační společnosti-2., výrazně přepracované a rozšířené vydání
J Basl, R Blažíček
Grada Publishing as, 2008
573*2008
(Ne) rovné šance na vzdělání: vzdělanostní nerovnosti v České republice
P Matějů, J Straková
Academia, 2006
1842006
Principy a modely řízení podnikové informatiky
J Voříšek, E Šimková, J Basl, T Bruckner, A Buchalcevová, L Gála, ...
Nakladetelství Oeconomica, 2015
1152015
Pilot study of readiness of Czech companies to implement the principles of Industry 4.0
J Basl
Management and Production Engineering Review 8, 2017
1032017
Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009
J Palečková, V Tomášek, J Basl
Umíme ještě číst, 2010
982010
Teorie omezení v podnikové praxi: zvýšování výkonnosti podniku nástroji TOC
J Basl, P Majer, M Šmíra
Grada Publishing, 2003
932003
Modelování a optimalizace podnikových procesů
J Basl, M Tůma, V Glasl
Západočeská univerzita, Strojní fakulta, 2002
902002
Nerovnosti ve vzdělávání: Od měření k řešení
P Matějů, J Straková, A Veselý, J Basl
Sociologické nakladatelství (SLON), 2010
792010
Determination of college expectations in OECD countries: The role of individual and structural factors
P Matějů, ML Smith, P Soukup, J Basl
Sociologický časopis/Czech Sociological Review 43 (6), 1121-1148, 2007
502007
Pavel MAJER a Miroslav ŠMÍRA
J BASL
Teorie omezení v podnikové praxi: zvyšování výkonnosti podniku nástroji TOC 1, 0
46
A metamodel for evaluating enterprise readiness in the context of Industry 4.0
J Basl, P Doucek
Information 10 (3), 89, 2019
452019
Řízení výkonnosti podnikové informatiky
O Novotný, J Pour, J Basl, M Maryška
Praha: Professional Publishing, 2010
402010
Inovace podnikových informačních systémů: podpora konkurenceschopnosti podniků
J Basl
Professional Publishing, 2011
382011
Hlavní zjištění PISA 2012
J Palečková, V Tomášek, J Basl, R Blažek, S Boudová
Matematická gramotnost patnáctiletých žáků. Praha: Česká školní inspekce, 2013
372013
Hlavní zjištění výzkumu PISA 2006
J Palečková
Poradí si žáci s přírodními vědami, 2007
362007
a R. BLAŽÍČEK
J Basl
Podnikové informační systémy 2, 0
34
Study of the Readiness of Czech Companies to the Industry 4.0
J Basl, J Kopp
Journal of Systems Integration 8 (3), 40-45, 2017
322017
Effect of school on interest in natural sciences: A comparison of the Czech Republic, Germany, Finland, and Norway based on PISA 2006
J Basl
International Journal of Science Education 33 (1), 145-157, 2011
322011
Rozdílné mechanismy–stejné nerovnosti
P Matějů, ML Smith, J Basl
Sociologický časopis/Czech Sociological Review 44 (2), 371-399, 2008
312008
Companies on the way to industry 4.0 and their readiness
J Basl
Journal of Systems Integration 9 (3), 3-6, 2018
292018
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20