František Murgaš
František Murgaš
Katedra geografie, TUL Liberec
E-mailová adresa ověřena na: tul.cz
Název
Citace
Citace
Rok
Municipalities and regions as good places to live: Index of quality of life in the Czech Republic
F Murgaš, M Klobučník
Applied Research in Quality of Life 11 (2), 553-570, 2016
372016
Prostorová dimenze kvality života
F Murgaš
Technická univerzita Liberec, 2012
282012
Kvalita života a jej priestorová diferenciácia v okresoch Slovenska.
F Murgaš
Geografický časopis 61 (2), 121-138, 2009
242009
Geografický prístup k meraniu kreatívneho kapitálu
F Murgaš, M Ševčíková
Creative and Knowledge Society. ISSN 1338-4465 1, 37-56, 2011
15*2011
Geografický pohľad na kvalitu života a zmeny v spoločnosti na Slovensku.
FM Vladimír Ira
Geographia Slovaca 25, 7-24, 2008
142008
Koncept kvality života v geografii
F Murgaš
Geografická organizace Česka a Slovenska v současném období, 65-74, 2005
13*2005
Geographical conceptualization of quality of life
F Murgaš
Ekológia (Bratislava) 35 (4), 309-319, 2016
92016
Znalostná ekonomika, tacitné znalosti, spillovers znalostí a ľudský kapitál
F Murgaš
Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti. Sborník …, 2011
92011
Axiologické hľadanie zmyslu kvality života a návrh indikátorov ako jeho výsledok
F Murgaš
Envigogika (on line) 2 (2), on line, 2007
82007
Index kvality života v krajoch Slovenska a jeho indikátory
F Murgaš
Udržitelný rozvoj – nové trendy a výzvy., 127-139, 2007
72007
Regionálna diferenciácia kvality života na Slovensku
F MURGAŠ
Regionální studia 2 (2008), 13-21, 2012
62012
Does the Quality of a Place Affect Well-being?
F Murgaš, M Klobučník
Ekológia (Bratislava) 35 (3), 224-239, 2016
52016
Creative class, creative economy, and the wisdom society as a solution to their controversy
F Murgaš
Creative and Knowledge Society 1 (2), 120-140, 2011
52011
Kreatívna trieda, kreatívna ekonomika a múdra spoločnosť ako riešenie ich kontroverznosti
F Murgaš
Creative and Knowledge Society 2 (1), 120-140, 2011
52011
Quality of life and its spatial differentiation in districts of Slovakia
F Murgaš
Geografický časopis 61, 121-138, 2009
52009
Endogénne a exogénne predpoklady rastu kvality života
F Murgaš
Geographia Cassoviensis 1 (1), 133-136, 2007
52007
Quality of life in the city, quality of urban life or well-being in the city: Conceptualization and case study
F Murgaš, M Klobučník
Ekológia (Bratislava) 37 (2), 183-200, 2018
42018
Does Economic Growth Improve Quality of Life ?
F Murgaš
15th International Multidisciplinary Geoconference SGEM 2015 3 (1.), 221-228, 2015
42015
Can Easterlin’s paradox be applied to the development of satisfaction with life or does the explanation lie in cultural geographical characteristics?‘
F Murgaš
Geografický časopis 71 (1), 3-14, 2019
32019
Community well-being or quality of place? A few notes and their application in Czech Republic
F Murgaš, M Klobučník
New dimensions in community well-being, 29-59, 2017
32017
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20