František Murgaš
František Murgaš
Katedra geografie, TUL Liberec
E-mailová adresa ověřena na: tul.cz
NázevCitaceRok
Municipalities and regions as good places to live: Index of quality of life in the Czech Republic
F Murgaš, M Klobučník
Applied Research in Quality of Life 11 (2), 553-570, 2016
242016
Kvalita života a jej priestorová diferenciácia v okresoch Slovenska.
F Murgaš
Geografický časopis 61 (2), 121-138, 2009
212009
Prostorová dimenze kvality života
F Murgaš
Technická univerzita Liberec, 2012
192012
Geografický prístup k meraniu kreatívneho kapitálu
F Murgaš, M Ševčíková
Creative and Knowledge Society. ISSN 1338-4465 1, 37-56, 2011
14*2011
Geografický pohľad na kvalitu života a zmeny v spoločnosti na Slovensku.
FM Vladimír Ira
Geographia Slovaca 25, 7-24, 2008
122008
Koncept kvality života v geografii
F Murgaš
Geografická organizace Česka a Slovenska v současném období, 65-74, 2005
12*2005
Znalostná ekonomika, tacitné znalosti, spillovers znalostí a ľudský kapitál
F Murgaš
Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti. Sborník …, 2011
72011
Axiologické hľadanie zmyslu kvality života a návrh indikátorov ako jeho výsledok
F Murgaš
Envigogika (on line) 2 (2), on line, 2007
72007
Geographical conceptualization of quality of life
F Murgaš
Ekológia (Bratislava) 35 (4), 309-319, 2016
62016
Index kvality života v krajoch Slovenska a jeho indikátory
F Murgaš
Udržitelný rozvoj – nové trendy a výzvy., 127-139, 2007
62007
Regionálna diferenciácia kvality života na Slovensku
F MURGAŠ
Regionální studia 2 (2008), 13-21, 2012
52012
Creative class, creative economy, and the wisdom society as a solution to their controversy
F Murgaš
Creative and Knowledge Society 1 (2), 120-140, 2011
52011
Kreatívna trieda, kreatívna ekonomika a múdra spoločnosť ako riešenie ich kontroverznosti
F Murgaš
Creative and Knowledge Society 2 (1), 120-140, 2011
52011
Quality of life and its spatial differentiation in districts of Slovakia
F Murgaš
Geografický časopis 61, 121-138, 2009
52009
Ľudský kapitál ako súčasť agregovaného humánneho kapitálu a jeho priestorová diferenciácia na Slovensku.
F Murgaš
Reprodukce lidského kapitálu, RELIK I., CD ROM, 2008
32008
Endogénne a exogénne predpoklady rastu kvality života
F Murgaš
Geographia Cassoviensis 1 (1), 133-136, 2007
32007
Does the Quality of a Place Affect Well-being?
F Murgaš, M Klobučník
Ekológia (Bratislava) 35 (3), 224-239, 2016
22016
Geografie štěstí
F Hotová, Tereza, Murgaš
Kvalita života v regionech České republiky, 41-54, 2014
2*2014
NĚKOLIK POZNÁMEK KE KVALITĚ URBÁNNÍHO ŽIVOTA. SOME NOTIONS ON THE QUALITY OF URBAN LIFE
F Murgaš
KVALITA ŽIVOTA 2013, 97, 2013
22013
Vzdelanosť – spojivo konceptov ľudského kapitálu, znalostnej spoločnosti a kreatívnej triedy
F Murgaš
Reprodukce lidského kapitálu. Vzájemné vazby a souvislosti RELIK III, CD ROM, 2010
22010
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20