Sledovat
Прийма, Сергій Миколайович (Priyma, Serhii / Pryima) ORCID 0000-0002-2654-5610
Прийма, Сергій Миколайович (Priyma, Serhii / Pryima) ORCID 0000-0002-2654-5610
Таврійський державний агротехнологічний університет
E-mailová adresa ověřena na: tsatu.edu.ua
Název
Citace
Citace
Rok
Формування технологічної культури майбутніх учителів інформатики у процесі професійно-педагогічної підготовки: дис. …канд. пед. наук : 13.00.04
СМ Прийма
352006
Lifelong learning progress monitoring as a tool for local development management
S Pryima, Y Dayong, O Anishenko, Y Petrushenko, A Vorontsova
Problems and perspectives in management 16 (3), 1, 2018
272018
Неформальна освіта дорослих–освітній тренд ХХІ століття
ОВ Аніщенко, ЛБ Лук’янова, СМ Прийма
Рідна школа 11, 3-7, 2017
192017
Use of semantic technologies in the process of recognizing the outcomes of non-formal and informal learning
S Pryima, JV Rogushina, V Strokan
CEUR Workshop Proceedings, 226-235, 2018
152018
Use of ontologies and semantic web to provide for the transparency of qualifications frameworks
J Rogushina, S Pryima
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (2), 25-31, 2017
152017
Development of methods for support of qualification frameworks transparency based on semantic technologies
JV Rogushina, SM Pryima
Інформаційні технології і засоби навчання, 201-210, 2017
112017
Теоретико-методологічні засади проектування і функціонування систем відкритої освіти дорослих в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук. : 13.00.01
СМ Прийма
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2015
102015
Теоретико-методологічні засади проектування і функціонування систем відкритої освіти дорослих в Україні
С Прийма
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2015
102015
Обеспечение семантической интероперабельности открытых систем образования взрослых посредством агенто-онтологического подхода
СН Прийма
Перспективы науки и образования, 79-83, 2014
102014
Особливості функціонування інтелектуальних адаптивних навчальних систем відкритої освіти дорослих
С Прийма
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2012
92012
Semantic processing of information resources of labour market
SM Pryima, YV Rogushina
Information technologies and learning tools 65 (3), 337-355, 2018
82018
Ontological approach to qualification matching based on competences: model and methods
YV Rogushina, SM Pryima
Natsional'nyi Hirnychyi Universytet. Naukovyi Visnyk, 162-168, 2017
82017
Системи відкритої освіти дорослих: теоретико-методологічні засади проектування і функціонування : монографія
СМ Прийма
Мелітополь: Видавництво МДПУ імені Б. Хмельницького, 2015
82015
Моделювання відкритої освіти дорослих як системи соціокультурної динаміки
С Прийма
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології 10 (44), 263-276, 2014
82014
Компетентнісний підхід як імператив реформування вищої освіти
С Прийма
Наукові записки КДПУ імені Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки …, 2007
72007
Use of ontologies for metadata records analysis in big data
J Rogushina, A Gladun, S Pryima
62018
The UNESCO global network of learning cities: tools for the progress monitoring
SM Pryima, Y Dayong, OV Anishchenko, YM Petrushenko
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2017
52017
Центри освіти дорослих у контексті переосмислення місії університету
С Прийма
Педагогіка та психологія: зб. наук. пр., 173-186, 2016
52016
Центри освіти дорослих у контексті переосмислення місії університету
СМ Прийма
Педагогіка та психологія, 173-186, 2016
52016
Основні положення синергетичної методології відкритої освіти
С Прийма, О Вороненко
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені …, 2014
52014
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20