Sledovat
Eva Heřmanová
Název
Citace
Citace
Rok
Koncepty, teorie a měření kvality života
E Hermanová
Sociologické nakl.(SLON), 2013
2612013
Kvalita života a její modely v současném sociálním výzkumu
E Heřmanová
Sociologia-Slovak Sociological Review 44 (4), 478-496, 2012
1062012
Kulturní regiony a geografie kultury: kulturní reálie a kultura v regionech Česka
E Heřmanová, P Chromý
ASPI, 2009
922009
Lokální a regionální kultura v České republice: kulturní prostor, kulturní politika a kulturní dědictví
J Patočka, E Hermanová
Aspi, 2008
802008
Vybrané vícerozměrné statistické metody v geografii: určeno posl. neučitelského studia geografie a učitelské kombinace zeměpis-matematika přírodovědecké fak
E Heřmanová
SPN, 1991
271991
Regionální sociologie, sociologie prostoru a prostředí II
E Heřmanová, J Patočka
Oeconomica, 2007
232007
Regionální diferenciace na trhu bydlení a její příčiny/Regional Differentiation of the Housing Market and its Causes
E Heřmanová, T Kostelecký
Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 41-56, 2000
172000
Politické jaro 1990 na venkově av malém městě/Political spring 1990 in the countryside and in small towns
E Heřmanová, M Illner, Z Vajdová
Sociologický Časopis/Czech Sociological Review, 369-385, 1992
151992
Holocaust tourism as a part of the dark tourism
E Heřmanová
Holocaust tourism as a part of the dark tourism: Heřmanová, Eva, 2015
132015
Kulturní regiony a geografie kultury. 1. vyd. Praha: ASPI, as, 292-301
E HEŘMANOVÁ, P CHROMÝ
132009
Úvod do regionálních věd a veřejné správy
J Grospič, E Heřmanová, M Jetmar, J Kadeřábková, J Macháček, P Mates, ...
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008
132008
Trh bydlení, jeho regionální differenciace a sociální souvislosti
L Buštíková, E Heřmanová, T Kostelecký, Z Vajdová, P Vojtěchovská
Inst. of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 1999
111999
TOURIST CARD AS A TOOL OF DESTINATION MANAGEMENT (COMPARISON OF SITUATION IN THE CZECH REPUBLIC AND ABROAD).
D Sedláková, E Heřmanová, J Indrová
Czech Hospitality & Tourism Papers 10 (23), 2014
72014
Efektivnost integrace muslimských minorit v zemích EU (se zaměřením na situaci v Česku)
E Heřmanová, K Faryadová
Současná Evropa 2012 (1), 111-132, 2012
62012
Transformation of political parties in small Czech municipalities
E Heřmanová, Z Vajdová, G Péteri
Events and Changes. The First Steps of Local Transition in East-Central …, 1991
61991
Udržitelný rozvoj a kvalita života v ekonomických, ekologických a dalších souvislostech
E HEŘMANOVÁ
Conference: SEMAFOR, 2011
42011
„Vykořeněné a nevykořeněné obce “(na příkladu vybraných obcí Tachovska a Domažlicka)
E Heřmanová
na, 2008
42008
Lidské zdroje, celoživotní vzdělávání a vzdělávání seniorů v Česku a EU
E Heřmanová
32020
Psychosociální zdraví v kontextu kulturních systémů a kvality života
E Heřmanová
Sborník z XLIII. konference „Zdraví–výzvy a rizika “České demogracké …, 2013
32013
Management vojenských historických památek, jejich postavení, využití a financování v ČR
E Heřmanová, S Hermann
CZECH HOSPITALITY and Ročník VIII., 53, 2012
32012
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20