Eva Heřmanová
Název
Citace
Citace
Rok
Koncepty, teorie a měření kvality života
E Hermanová
Sociologické nakl.(SLON), 2013
1432013
Kulturní regiony a geografie kultury: kulturní reálie a kultura v regionech Česka
E Heřmanová, P Chromý
ASPI, 2009
662009
Kvalita života a její modely v současném sociálním výzkumu
E Heřmanová
Sociológia-Slovak Sociological Review 44 (4), 478-496, 2012
472012
Lokální a regionální kultura v České Republice: kulturní prostor, kulturní politika a kulturní dědičtvi
J Patočka, E Heřmanová
Aspi, 2008
462008
Vybrané vícerozměrné statistické metody v geografii: určeno posl. neučitelského studia geografie a učitelské kombinace zeměpis-matematika přírodovědecké fak
E Heřmanová
SPN, 1991
241991
Regionální sociologie, sociologie prostoru a prostředí II
E Heřmanová, J Patočka
Oeconomica, 2007
182007
Regionální diferenciace na trhu bydlení a její příčiny/Regional Differentiation of the Housing Market and its Causes
E Heřmanová, T Kostelecký
Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 41-56, 2000
152000
Politické jaro 1990 na venkově av malém městě/Political spring 1990 in the countryside and in small towns
E Heřmanová, M Illner, Z VAJDOVÁ
Sociologický Časopis/Czech Sociological Review, 369-385, 1992
121992
Trh bydlení, jeho regionální differenciace a sociální souvislosti
L Buštíková, E Heřmanová, T Kostelecký, Z Vajdová, P Vojtěchovská
Inst. of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 1999
91999
a kol., 2009: Kulturní regiony a geografie kultury. 1. vyd. Praha: ASPI, as, 292-301
E HEŘMANOVÁ, P CHROMÝ
9
Transformation of political parties in small Czech municipalities
E Heřmanová, Z Vajdová
Events and Changes. The First Steps of Local Transition in East-Central …, 1991
61991
Efektivnost integrace muslimských minorit v zemích EU (se zaměřením na situaci v Česku)
E Heřmanová, K Faryadová
Současná Evropa 1, 111-132, 2012
52012
Lokální a regionální kultura v České republice. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008. 199 s
J PATOČKA, E HEŘMANOVÁ
5
a kol.(2009)
E Heřmanová, P Chromý
Kulturní regiony a geografie kultury. Kulturní reálie a kultura v regionech …, 0
5
„Vykořeněné a nevykořeněné obce “(na příkladu vybraných obcí Tachovska a Domažlicka)
E Heřmanová
na, 2008
42008
TOURIST CARD AS A TOOL OF DESTINATION MANAGEMENT (COMPARISON OF SITUATION IN THE CZECH REPUBLIC AND ABROAD).
D Sedláková, E Heřmanová, J Indrová
Czech Hospitality & Tourism Papers 10 (23), 2014
32014
CHROMÝ, Pavel a kol
E HEŘMANOVÁ
Kulturní regiony a geografie kultury: kulturní reálie a kultura v regionech …, 0
3
Holocaust tourism as a part of the dark tourism
E Heřmanová
22017
Lidské zdroje, celoživotní vzdělávání a vzdělávání seniorů v Česku a EU
E Heřmanová
22012
Udržitelný rozvoj a kvalita života v ekonomických, ekologických a dalších souvislostech
E HEŘMANOVÁ
Conference: SEMAFOR, 2011
22011
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20